КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

УРОК 43. КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Навчальна мета: охарактеризувати ЕГП та склад території регіону, визначити специфіку складу населення, системи розселення, основні ознаки географії сільського господарства, промисловості, транспорту; дослідити історико-політичні процеси, що відбуваються в регіоні; звернути увагу учнів на екологічні проблеми регіону; розвивати уміння аналізувати й узагальнювати навчальний матеріал; вдосконалювати практичні уміння та навички працювати з різноманітними джерелами географічної інформації.

Обладнання:

політична карта світу, політична карта Латинської Америки, атласи, підручники, таблиці, схеми, діаграми.

Основні поняття: історико-географічний регіон, НІК, ЕГП, природно-ресурсний потенціал, діаспора, урбанізація, псевдо-урбанізація, безробіття, екстенсивний шлях розвитку, “зелена революція”.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

– Які країни входять до складу регіону Англо-Америка?

– Яке місце у світовій економіці належить США? Канаді? Які відносини пов’язують США і Канаду?

– Які субрегіони

входять до складу Латинської Америки?

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

“Проблемне запитання”. У політичних колах латиноамериканських країн існує приказка: “Коли в США протяг, латиноамериканські країни захворюють на грип”. Як ви можете пояснити цей вислів?

Латинська Америка є ще одним регіоном, де вплив США – як економічний, так політичний і культурний – є вельми істотним. США передають своїм сусідам так звані обслуговуючі функції: переробка привізної нафти, реекспорт нафтопродуктів, виробництво алюмінію, надання “зручних прапорів” для торгових операцій тощо. Однак залежність від США – це далеко не все, що об’єднує країни регіону. Практично всі вони входять до групи країн, що розвиваються, їх пов’язує спільність історичної долі – європейська колонізація, величезний потік переселенців з Іспанії і Португалії – країн, мовою яких розмовляє переважна більшість сучасних латиноамериканців. Звісно, кожна країна неповторна та індивідуальна, і про те спільне і різне, що є у країн регіону, ми дізнаємося на сьогоднішньому уроці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. склад території, політична карта регіону

Площа 20,1 млн. км2 (1/7 суходолу). Регіон поділяють на Середню Америку (Мексика, Центральна Америка і острови Вест-Індії) і Південну Америку (територія відповідного материка). 33 країни – незалежні, близько 20 – колоніальні володіння США, Великої Британії, Франції і Нідерландів. Соціалістична країна – Куба.

2. Загальні ознаки ЕГП

Завдання 1. За картами атласу дайте оцінку ЕГП регіону Латинська Америка.

3. Природні ресурси і природні умови

Має величезний природно-ресурсний потенціал, який багато в чому визначає напрям її економічного розвитку.

Завдання 2. За картами атласу визначте, якими корисними копалинами забезпечені країни Латинської Америки.

4. Характеристика населення

Завдання 3. За картами атласу визначте, представники яких етнічних груп проживають в Латинській Америці. Поясніть, які події визначили саме такі етнічні особливості регіону.

Кількість населення – 560 млн. чол., продовжує збільшуватися. Демографічний вибух, народжуваність – 40 %о. 44 % – діти і молодь у віці до 15 років. 18 % працездатного населення – безробітні. Середня густота 27,5 осіб/км2, нерівномірність розселення.

Урбанізація – близько 70 %. Псевдо-урбанізація. Найбільші міста: Ріо-де-Жанейро, Сан-Паулу, Буенос-Айрес, Мехіко, Гавана, Сантьяго та ін.

5. Основні ознаки географії промисловості,

Сільського господарства, транспорту

Країни Латинської Америки відносять до країн, що розвиваються, однак за рівнем економічного розвитку вони випереджають країни Африки, Південної та Південно-Східної Азії. Країни нової індустріалізації: Мексика, Бразилія, Аргентина, Чилі, Венесуела (75 % промислового виробництва регіону).

Видобувна промисловість, машинобудування, хімічна, енергетика, чорна металургія, галузі легкої промисловості.

Завдання 4. За допомогою карт атласу і картосхеми підручника проаналізуйте галузеву структуру промисловості Латинської Америки на прикладі Мексики і Аргентини. Заповніть таблицю. Зробіть висновок. Назвіть ознаки схожості і відмінності промисловості країн, що розглядаються.

Провідні галузі промисловості Мексики

Провідні галузі промисловості Аргентини

Сільське господарство регіону в основному екстенсивне. 15 % світового виробництва м’яса, 18 % – кукурудзи, 19 % – бавовни, 21 % – фруктів. Провідна галузь рослинництво, На тваринництво припадає приблизно 1/3 сільськогосподарської продукції регіону. 4/5 усієї продукції сільського господарства виробляється в п’яти країнах – Бразилії, Мексиці, Аргентині, Венесуелі і Колумбії.

Завдання 5. Назвіть головні особливості латиноамериканської транспортної системи.

6. Екологічні проблеми регіону

7. Зовнішньоекономічні зв’язки

Експорт: продукція видобувної промисловості і сільського господарства. Імпорт: паливо, споживчі товари, машини, устаткування для галузей промисловості. Всі країни Латинської Америки залежать від зовнішніх позик та інвестицій.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 6. Визначте, які особливості економіки країн Латинської Америки свідчать про їх залежність від США або колишніх метрополій.

Завдання 7. Визначте головні соціальні та економічні проблеми регіону.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті країни материкової частини Латинської Америки, підписати назви їх столиць.

– Соціогеографічний практикум. Провести дослідження та дізнатися: а) які товари, що виробляють в Латинській Америці, продають в Україні; б) чи навчаються в українських ВНЗ студенти з Латинської Америки. Поміркувати, у яких галузях Україна та країни Латинської Америки мають перспективи щодо співробітництва.

– Випереджальне (п’яти учням). Підготувати соціально-економічний огляд країн Латинської Америки (Бразилії, Мексики, Аргентини, Венесуели, Чилі).

– Об’єднатися в групи (по 5-6 учнів), принести аркуш паперу А3, маркери, фломастери.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КРАЇНИ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ - Плани-конспекти уроків по географії