КРАЇНИ ЄВРОПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

УРОК 23. КРАЇНИ ЄВРОПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ

Навчальна мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, загальні ознаки господарства країн Європи; визначити значення інтеграційних процесів у формуванні господарства регіону; розвивати уміння обгрунтовувати галузеву структуру господарства регіону, уміння працювати з картами атласу, підручником; виховувати почуття співпричетності до процесів євроінтеграції.

Обладнання: політична карта Європи, атласи, підручники, схеми, таблиці, графіки,

діаграми.

Основні поняття: регіон, економіко-географічне положення, міжнародна організація, інтеграційне об’єднання, природні ресурси, господарство, спеціалізація, промисловість, сільське господарство, транспортні коридори.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і умінь учнів

Запитання. Пригадайте, які теми та в якій послідовності ви вивчали у першому розділі курсу “Загальна економіко-географічна характеристика світу”.

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

У наступному розділі “Регіони

та країни світу” ви дізнаєтесь про основні природні, економічні та соціальні особливості, що зумовлюють розвиток регіонів. Вивчення досвіду інших країн світу у розбудові демократичного суспільства та розвитку ефективної економіки є вкрай необхідним на сучасному етапі піднесення нашої держави.

Перший регіон, який ми будемо вивчати,- Європа, яка з давніх-давен була колискою багатьох високорозвинених цивілізацій: егейської, еллінської, кельтської, римської тощо. Європа стала найбільшим у світі регіоном поширення християнства. Це – батьківщина Великих географічних відкриттів, промислових переворотів, міських агломерацій, міжнародної економічної інтеграції. І хоча, ви знаєте, епоха “євроцентризму” минула, у наш час цей регіон продовжує відігравати значну роль у світовій політиці та економіці.

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Економіко-географічне положення регіону

Європа посідає західну частину Євразії, площа – близько 10 млн. км2. На її території повністю або частково розмістилися близько 50 країн.

Завдання 1. Користуючись картами атласу, визначте головні особливості ЕГП країн Європи.

2. Політична карта регіону

Суттєві зміни у ХХ ст: об’єднання Німеччини, розпад СРСР, Югославії, Чехословаччини, зміна суспільного ладу в країнах Центральної та Східної Європи. За формою державного правління: монархії і республіки. Найдавнішою республікою є Сан-Марино (з 301 р. н. е.). Андорра перебуває під протекторатом Іспанії та Франції. Гібралтар є заморською територією Великої Британії та єдиним колоніальним володінням в Європі.

Завдання 2. Користуючись картами атласу, наведіть приклади європейських монархій та республік, унітарних та федеративних держав.

Найбільш впливові інтеграційні об’єднання: РЄ, ОБСЄ, НАТО, ЄС, Євробанк, ЄБРР.

Субрегіони: Західна Європа, Центральна Європа і Східна Європа.

3. Природні умови і ресурси

4. Населення

729 млн. жителів (11 % світового населення – 01.07.2008 р.).

Переважає перший тип відтворення, природний приріст у 12 країнах від’ємний. Загалом характерна депопуляція на рівні 0,04 % та “старіння нації”. Вікова структура: 20 % – діти у віці 15 та менше років, працездатне населення – 65 %, у віці 65 років та більше – 15 %.

Густонаселений та високо-урбанізований регіон світу (75 %). Густота населення без Росії – 97 осіб/км2 (майже у 2 рази перевищує середньосвітову), найбільша (200-370 осіб/км2) – в Нідерландах, Бельгії, Великій Британії та Німеччині, найменша (3-15 осіб/км2) – в Ісландії, Норвегії та Фінляндії. Найбільші міські агломерації: Лондон, Москва, Париж, Рурштадт (Німеччина), Санкт-Петербург, Стамбул.

Є одно-національні та багатонаціональні держави. Більшість народів відносять до індоєвропейської мовної сім’ї. Панівна релігія – християнство. Європа є світовим центром трудової імміграції (близько 15-17 млн. іноземних працівників та членів їх родин).

5. Загальна характеристика господарства

Частка Європи у світовому ВВП складає приблизно 25 %. Члени “Великої сімки” – Німеччина, Франція, Велика Британія, Італія. Країни Західної Європи являють собою економічне “ядро” ЄС – наймогутнішого інтеграційного об’єднання, що концентрує на внутрішньому ринку 40 % торгівлі товарами і 30 % – послугами.

Завдання 3. Користуючись картами атласу, діаграмами, таблицями, підручником, охарактеризуйте провідні галузі промисловості країн Європи.

Машинобудування (орієнтується на трудові ресурси, наукову базу, тяжіє до великих міст і агломерацій, третина промислової продукції Європи та дві третини її експорту). Хімічна промисловість. Потужний паливно-енергетичний комплекс. Металургійна промисловість. Лісова, легка, харчова промисловість.

Три основні типи сільського господарства – північно-, середньо – та південно-європейський. Високо-інтенсивний характер ведення сільського господарства, як правило, з переважанням тваринництва.

Завдання 4. Користуючись картами атласу, визначте відмінності у сільськогосподарській спеціалізації країн Європи.

За рівнем розвитку мережі транспортних шляхів європейський регіон посідає одне з провідних місць у світі.

Завдання 5. Назвіть головні особливості західноєвропейської транспортної системи. Визначте суттєві відмінності цієї системи й транспортної системи країн СНД.

Дев’ять європейських міжнародних транспортних коридорів (МТК).

Завдання 6. Поясніть, яке значення має створення МТК для України.

Тут знаходяться численні технопарки і технополіси (Кембридж, “Долина високої технології” (Ніцца)), всесвітньо відомі фінансові столиці – Лондон, Цюріх, Люксембург, світові лідери туристичної індустрії.

V. Закріплення нових знань і умінь учнів

Завдання 7. Користуючись картою “Історико-географічні регіони”, випишіть у зошит країни Європи.

Завдання 8. Поясніть, чому країни Західної Європи мають високий рівень економічного розвитку, незважаючи на недостатню забезпеченість мінеральними ресурсами.

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

– Опрацювати § .

– Позначити на контурній карті: а) країни Європи та їх столиці; б) країни, які є членами ЄС; в) укажіть шлях, за якими в Європу надходять нафта, природний газ, вугілля, залізна руда.

– Скласти кросворд “Столиці країн Європи” (10 запитань).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КРАЇНИ ЄВРОПИ. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНУ - Плани-конспекти уроків по географії