Крайня необхідність

Крайня необхідність – особливі обставини, за яких особа вимушено заподіює шкоду. Відповідно до ст. 16 КК України не є злочином дія, яка хоч і підпадає під ознаки діяння, передбаченого кримінальним законом, але скоєна у стані К. н., тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам держави, громадським інтересам, особі, її правам або правам інших громадян, якщо цю небезпеку за обставин, що склалися, не можна було усунути іншими засобами і якщо заподіяна шкода є менш значною, ніж відвернута. Таким чином, дії особи у стані К. н. не тягнуть за собою кримінальної відповідальності. По-іншому вирішується питання про К. н. в цивільному праві, за яким шкода, заподіяна у стані К. н., повинна бути відшкодована особою, що заподіяла її. При цьому, враховуючи обставини, за яких була заподіяна шкода, суд може покласти обов’язок відшкодування її на третю особу, в інтересах якої діяла особа, яка заподіяла шкоду, або звільнити від відшкодування шкоди повністю чи частково як цю третю особу, так і того, хто заподіяв шкоду (ст. 445 Цив. К. України).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Крайня необхідність - Довідник з правознавства