Кредит обліковий

Кредит обліковий – короткотерміновий кредит, який надають банки для обслуговування платіжного обороту клієнтів шляхом скуповування векселів і вирахування облікового банківського відсотка. При цьому клієнт, який є кредитором для третьої особи, повертає собі надані у кредит кошти до закінчення терміну, зазначеного у векселі, шляхом рефінансування його у банку. Тому отримувачем коштів за векселем стає банк, який може зберігати облікований вексель до терміну його погашення або в разі потреби переоблікувати вексель у центральному банку. Обліковий банківський відсоток вилучається з часу придбання векселя до виконання платежу за нього.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кредит обліковий - Економічний словник