Кредитна лінія

Кредитна лінія – юридичне оформлене зобов’язання кредитної установи надавати позичальнику певний час кредит у межах узгодженого ліміту. К. л. поділяють на “рамкові” (відкриваються для оплати позичальником товарних поставок у межах одного великого контракту, що реалізується протягом певного періоду) та “револьверні” – використовуються переважно у міжнародній діяльності й є взаємопов’язаними та короткотерміновими кредитними операціями, що періодично продовжуються. Відкриття К. л. вигідне кредитору та позичальнику, оскільки скорочує накладні витрати і витрати часу на переговори, укладання кожного окремого кредитного договору тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кредитна лінія - Економічний словник