Кресіна Ірина Олексіївна

Політологічний словник

Кресіна Ірина Олексіївна (нар. 1952, Київ) – український політолог, історик, державознавець, доктор політичних наук з 1999 р., доцент з 1995 р., професор з 2001 р. У 1974 р. закінчила філологічний факультет Київського університету. Після закінчення університету працювала вчителем. У 1975 – 1992 рр. – науковий редактор, завідувач відділу у правлінні товариства “Знання” України. У 1992 – 1995 рр. – доцент кафедри українознавства Київського інституту сухопутних військ. У1995 – 1998 рр. – докторант кафедри політологічних

наук Київського національного університету будівництва і архітектури. З 1999 р. – завідувач Центру з організаційно-методичного забезпечення видання “Юридичної енциклопедії” Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вчений секретар Науково-експертної ради за фаховим напрямом “Історія. Політологія” Міністерства освіти і науки України (з 1991).

Досліджує проблеми етнополітологи та етнодержавознавства, національних відносин і етнополітики. Основні праці: “Гетьман Пилип Орлик та його Конституція” (1993, у співавт.), “Абетка етнополітолога” (1996, у співавт.), “Національні процеси

в Україні: історія і сучасність” (у 2 т., 1997, у співавт.),

“Етнонаціональна історія України в документах і матеріалах” (1997, у співавт.), “Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси” (1998), “Сучасні абриси української національної ідеї” (1998), “Етнос. Нація. Держава” (2000), “Парламентські вибори в Україні”, “Суспільна трансформація і державне управління в Україні” (2003), “Інститут імпічменту: порівняльний політико – правовий аналіз” (2004) (у співавт.)

В. Горбатенко

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кресіна Ірина Олексіївна - Довідник з політології