Кримінальна відповідальність за екологічні злочини

Кримінальна відповідальність за екологічні злочини – відповідальність громадян і службових осіб через застосування до них у судовому порядку кримінально-правових санкцій за суспільно небезпечні правопорушення – екологічні злочини. Склади цих злочинів і санкції за їх скоєння передбачені Кримінальним кодексом України. Встановлена кримінальна відповідальність зокрема за: самовільне займання земельної ділянки та самовільне будівництво (ст. 199); забруднення водойм і атмосферного повітря (ст. 228); забруднення моря речовинами, шкідливими

для здоров’я людей чи для живих ресурсів моря, або іншими відходами і матеріалами (ст. 228); незаконне вирубування лісу (ст. 160); отруєння посівів і пошкодження насаджень (ст. 159); незаконне мисливство (ст. 161); незаконне заняття рибним, звіриним чи іншим водним добувним промислом (ст. 162); знищення чи руйнування природних об’єктів, які охороняються державою (ст. 207); жорстоке поводження з тваринами (ст. 207); приховування або викривлення даних про екологічний стан чи рівень захворюваності населення (ст. 277) та деякі інші злочинні дії. За ці правопорушення можуть застосовуватися такі кримінальні санкції, як позбавлення волі,
виправні роботи, штраф, конфіскація знарядь, засобів і предметів злочину (наприклад, засобів незаконного мисливства і рибальства). Порядок притягнення громадян і службових осіб до кримінальної відповідальності за екологічні злочини так само, як і за всі інші, регулюється Кримінально-процесуальним кодексом України. Ним встановлені також процедура проведення попереднього розслідування і судового розгляду відповідних справ, права і обов’язки всіх учасників процесу. Рішення про притягнення винних до кримінальної відповідальності виноситься у формі судового вироку. Див. також Екологічне правопорушення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кримінальна відповідальність за екологічні злочини - Довідник з правознавства