Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК України)

Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК України) – законодавчий акт, у якому в систематизованому вигляді викладено норми, що визначають порядок порушення кримінальної справи, проведення дізнання і попереднього слідства, розгляду справи в суді та виконання вироку. КПК України введено в дію 1.IV.1961 з наступними значними змінами і доповненнями. Кодекс складається з 8 розділів (447 статей): загальні положення; порушення кримінальної справи; дізнання і попереднє слідство; провадження в справах у суді першої інстанції; провадження в справах у касаційній і наглядовій інстанціях; виконання вироку, ухвали і постанови суду; застосування примусових заходів медичного характеру; протокольна форма досудової підготовки матеріалів; провадження у справах про злочини неповнолітніх.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кримінально-процесуальний кодекс України (КПК України) - Довідник з правознавства