Кримські гори

Географія
Фізична географія України

Природні комплекси і фізико-географічне районування

Кримські гори

Кримські гори простяглися на півдні Кримського півострова із заходу на схід на 180 км. Їхня ширина – 50-60 км. У рельєфі чітко виділяються три майже паралельні пасма: Головне, Внутрішнє, Зовнішнє (північне).
Кримські гори поділяються на три фізико-географічні області: передгірну, Головне пасмо і Південний берег Криму.
Кримська передгірна лісостепова область охоплює Зовнішню і Внутрішню гряди. Кліматичні умови сприятливі.

Річна сума опадів – 550 мм. Річний стік зарегульований водоймищами. На стан водних ресурсів впливає карст. Існує розвинений підземний стік.
Грунти – дерново-карбонатні на схилах, чорноземи на плоских міжгірських ділянках. Переважають ландшафти Лісостепу – дубові ліси чергуються з лучними степами.
Головне пасмо. На вершинній поверхні (яйлах) розвинені карстові процеси, чому сприяють тріщини та розчинність вапняків і гіпсів, утруднені умови стоку (багато безстічних знижень на яйлах) і сприятливі кліматичні умови. Кількість опадів на рік: на заході – 1000 мм, на сході – 600-700 мм, причому 50-60 % у вигляді
снігу. Середні температури липня +15…+16 °С, січня -4 °С (на висоті 1000 м). Головне пасмо – акумулятор підземних вод, що дають початок струмкам і річкам.
Характерна висотна поясність ландшафтів, яка дуже залежить від експозиції схилів. На північних схилах поширені дерново-буроземні щебенисті грунти під грабовими, буковими і дубовими лісами. Середньогір’я з чорноземоподібними дерново-буроземними грунтами зайняте окремими ділянками буково-грабово-соснових лісів. Яйли вкриті лугами на гірських чорноземах, на схилах і в зниженнях є грабові й букові переліски.
Біля підніжжя ліси Криму починаються молодими мішаними, переважно дубовими лісами, вище йдуть чисті діброви, потім – букові ліси. У західній частині Головного пасма ростуть кримські сосни – ендеміки півострова.
Південний берег Криму – прибережна смуга південного схилу Головного пасма Кримських гір. Положення на окраїні субтропічного поясу, південна експозиція приморських схилів сприяли розвитку ландшафтів середземноморського типу. Середня температура січня +1…+4 °С, липня +24 °С, опади складають усього 300-600 мм на рік, більше їх восени й узимку. Природна рослинність представлена низькорослими лісами, заростями чагарників і сухостійних трав. Біля підніжжя Головного пасма у середземноморському субтропічному ландшафті спостерігається поєднання лісових порід помірного поясу й окремих представників субтропічної рослинності, із них багато декоративних і плодових порід завезені в Крим та інтродуковані.
Природні комплекси Криму сильно змінені, хоча ці зміни, на відміну від інших регіонів, не завжди негативні. Водночас дотепер трапляється нерозумне втручання людини в природні процеси. Унаслідок надмірної вирубки в недалекому минулому повноцінні дубові ліси перетворилися на низькорослі зарості, а в східній частині Південного берега ліси знищені зовсім. Зараз тут змушені вкладати значні кошти в залісення сухих голих схилів, щоб уникнути ерозійних і зсувних процесів, які активізувалися зі знищенням лісів. Кримські гори

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кримські гори - Довідник з географії