КРИСТАЛИ

Розділ 2. БУДОВА РЕЧОВИНИ

§12 . ТВЕРДІ ТІЛА

2. КРИСТАЛИ

Є два типи твердих тіл – кристалічні та аморфні. Розглянемо спочатку кристалічні тіла, які часто називають кристалами.

Прикладами кристалів є знайомі вам кухонна сіль і цукор.

ПРОВЕДЕМО ДОСЛІД

Розгляньте через збільшувальне скло кристалики солі або цукру: у них рівні, начебто спеціально зрізані, грані. Можна виростити й великий кристал: на рис. 12.5 зображено такий кристал солі. Дуже красиві грані у сніжинок (рис. 12.6), що є кристаликами льоду. Але якими б різноманітними не були сніжинки, в основі їхнього візерунка завжди лежить правильний шестикутник!

Правильна форма кристалів зумовлена тим, що атоми або молекули в кристалах розташовані упорядковано, утворюючи кристалічні гратки.

КРИСТАЛИ

Наприклад, у кристалі кухонної солі атоми Натрію та Хлору строго чергуються, розташовуючись у вершинах куба, – тому кристали солі й мають форму куба. А в кристалі льоду молекули води утворюють шестикутники – ось чому візерунок усіх сніжинок має шестикутний “каркас”. На рис. 12.7 схематично зображено кристалічні гратки кухонної солі, а на рис. 12.8 – кристалічні гратки льоду.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КРИСТАЛИ - Фізика