Критерії бідності

Критерії бідності – ознаки бідності, на підставі яких здійснюється оцінка та класифікація бідності в різних країнах. Основними К. б. є: 1) рівень безробіття; 2) рівень інфляції (синтез цих двох показників визначає ступінь бідності; 3) рівень доходів, який припадає на 1 людину; 4) частка витрат на споживання у загальній сумі витрат домогосподарств. Так, у більшості країн світу за К. б. береться частка середньодушового грошового доходу, а бідними вважаються люди, які мають у певному регіоні від 1/3 до 2/3 такого доходу. У країнах ЄС використовують відносні

показники бідності, згідно з якими бідними вважають домогосподарства, в яких показник рівня доходу становить 40-60% середнього. У США використовуються абсолютні показники бідності, згідно з якими сім’я вважається бідною, якщо її дохід менше ніж утричі перевищує витрати на нормальне харчове забезпечення сім’ї. Витрати на таке харчування визначає міністерство сільського господарства. Так, 2002 р. до бідних у США відносили сім’ї з трьох осіб з річним доходом бл. 17 тис. дол. Частка таких сімей сягає 12%, у країнах ЄС частка бідних на початку XXI ст. становила 7%. В СРСР витрати на харчування однієї сім’ї становили бл. 32% сімейного бюджету.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Критерії бідності - Економічний словник