Критерії ефективності банківської діяльності

Критерії ефективності банківської діяльності – комплекс найважливіших показників, за допомогою яких визначається ефективність виконуваних банком функцій та операцій. До таких показників належать: 1) стратегія банку (наявність обгрунтованих планів зростання, розробка нових продуктів і послуг, канали продажу, витрати на інформаційні технології, ступінь диверсифікації та ін.); 2) фінансовий стан (достатність капіталу та управління ним, ефективність інвестицій, зростання депозитів та ін.); 3) персонал і репутація банку (якість управління, якість стимулів персоналу до праці та ступінь його задоволення, стабільність репутації тощо); 4) управління ризиком (управління активами і пасивами, якість активів, технології управління ризиком, своєчасне виявлення ризиків та ін.); 5) клієнти та ризики (зростання чисельності клієнтів, частка ринку банківських послуг, стабільність клієнтури); 6) ефективність (чистий прибуток, додатковий прибуток, показник неповернення кредитів, рентабельність зваженого за ризиком капіталу; відношення витрат до чистого прибутку та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Критерії ефективності банківської діяльності - Економічний словник