Кругообіг Карбону в природі – КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ХІМІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

КАРБОН. СИЛІЦІЙ

Кругообіг Карбону в природі

Після формування Землі близько 3 мільярдів років тому на нашій планеті зародилося органічне життя, і Карбон, який до цього перебував тільки у формі вуглекислого газу атмосфери та мінералів літосфери, розпочав активний кругообіг по нашій планеті. Процеси кругообігу Карбону представлено на схемі.

На цій схемі зображені чотири основні системи накопичення Карбону. Це рослинна й тваринна форми (розташовані по вертикалі) та форми неживої природи: мінерали (літосфера), атмосфера й гідросфера (розташовані по горизонталі). Стрілочкам між системами відповідають певні процеси переходу Карбону з однієї форми в іншу. Розгляньмо ці процеси докладніше.

Кругообіг Карбону в природі   КАРБОН. СИЛІЦІЙ

1. Процес зв’язування вуглекислого газу атмосфери живою біомасою рослин у результаті процесу фотосинтезу. Зокрема, завдяки цьому процесу можливе життя на нашій планеті. Під час цього процесу вуглекислий газ переходить у складні органічні сполуки – вуглеводи.

2. Процес споживання рослин у їжу травоїдними тваринами й, зокрема, людиною. При цьому форма вмісту Карбону кардинально не змінюється.

З та 4. Процеси дихання тварин і рослин, у результаті чого вуглекислий газ виводиться з організму.

5 та 6. Деякі залишки мертвих рослин і тварин за відсутності кисню підлягають мінералізації, процесу, завдяки якому з’явилися поклади нафти, природного газу, вугілля тощо.

7. Цей процес супроводжує процес вивітрювання гірських порід, при якому алюмосилікати металів переходять у відповідні карбонати та гідрокарбонати. У такий спосіб щорічно зв’язуються близько 2 млрд. тонн вуглекислого газу.

8. Повільний й на перший погляд несуттєвий процес, пов’язаний з дією природних кислотних опадів на карбонати металів.

На жаль, сучасний кругообіг Карбону посутньо відрізняється від описаного вище. Така відмінність пов’язана з активною діяльністю людини. Спалюючи паливо, вирубуючи ліси, активно видобуваючи корисні копалини, люди порушують ту крихку рівновагу, яка встановлювалася в природі впродовж сотень мільйонів років.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кругообіг Карбону в природі – КАРБОН. СИЛІЦІЙ - Довідник з хімії