КУЛЬТУРА

Культурологічний словник

КУЛЬТУРА (лат. cultura – догляд, освіта, розвиток) – може бути охарактеризована як: 1) Сукупність матеріальних і духовних цінностей, створених людством протягом його історії. Матеріальні цінності становлять матеріальну К. суспільства. Досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, літератури, в організації державного і суспільного життя є його духовною К. 2) Рівень, ступінь розвитку певної галузі господарської або розумової діяльності. 3) Інтелектуальність, освіченість, начитаність. 4) Освоєння, гуманізація, облагородження людиною природи; все, що створене руками і розумом людини. 5) Сукупність способів і прийомів людської діяльності (як матеріальної, так і духовної), об’єктивованих у предметних, матеріальних носіях (засобах праці, знаках), що передаються прийдешнім поколінням. 6) Визначальний фактор потреб і поведінки людини, яка засвоює у сім’ї чи через інші суспільні інститути певний набір цінностей, стереотипів сприйняття, поведінки і дій у навколишньому середовищі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


КУЛЬТУРА - Культурологічний словник