Культура державного управління

Державне управління

Культура державного управління. Комплексне поняття універсального характеру, що відображає конкретні форми взаємодії людей та організацій у процесі здійснення владно-управлінських відносин, які виявляються в різноманітних ситуаціях. Основними елементами К. д. у. є метод і стиль державно-управлінської діяльності. Вона проявляється через комплекс уявлень про систему цінностей і цілі державного управління, у ставленні політиків та державних службовців до справи, у правилах і нормах ділової поведінки, і, як наслідок,

– у характері і змісті державно-управлінських рішень та відповідних державно-управлінських

Впливів. Як духовне явище, що істотно впливає на всі сторони суспільного життя, К. д. у. визначається характером організації влади, мірою демократичності суспільних відносин, їх цивілізованістю, гуманністю. Зміст К. д. у. більш повно розкривається через її соціальну спрямованість, а також особисту культуру і стиль керівництва держави, що безпосередньо позначається на визначенні її внутрішніх і зовнішніх цілей у певний історичний період та шляхів їх досягнення, вмінні поєднати основні політичні сили країни та спрямувати

їх на вирішення актуальних завдань державного будівництва, забезпеченні умов для ефективного функціонування системи державного управління. створенні відповідного морально-психологічного клімату у суспільстві. Одним із проявів сучасного стилю керівництва на державному рівні є реалізація функції зв’язків з громадськістю, тобто інформування останньої про діяльність системи державного управління та з’ясування оцінки нею цієї діяльності.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Культура державного управління - Державне управління