Культура матеріальна

Культура матеріальна – частина загальної культури, яка є сукупністю матеріальних цінностей, створених творчою працею людей, й охоплює сферу матеріальної діяльності людини, економічні відносини, які розвиваються при цьому, а також її результати, раціональне ставлення людини до природи, ступінь практичного використання людиною сил і багатств природи. Поділ культури на матеріальну та духовну умовний, оскільки будь-який предмет, об’єкт, створені творчою працею людини, є складним поєднанням матеріальних і духовних чинників. Головна функція К. м. – створення засобів та умов для вдосконалення життєдіяльності людини, розвитку її творчого потенціалу, сутнісних сил, розширення можливостей її самореалізації як суб’єкта суспільного, передусім соціально-економічного, прогресу. У К. м. виділяють культуру матеріального виробництва та культуру життєзабезпечення. До культури матеріального виробництва належать засоби виробництва, технологія, наука, економічні відносини тощо. Водночас в ній виокремлюють культуру технології виробництва, культуру управління та організації виробництва, культуру умов праці, загалом культуру технологічного та економічного способів виробництва та ін. Культура життєзабезпечення охоплює будівлі, зв’язок, транспорт, парки, предмети побуту, одяг та ін. В межах культури технологічного способу виробництва розрізняють природно-продуктивну (енергетичні та сировинні ресурси, геологічні, гідрологічні або атмосферні складові, продукти матеріального виробництва тощо) і техніко-технологічну (знаряддя праці, технологічні і транспортні системи та ін.) К. м. належать також і матеріальні цінності минулого – архітектурні пам’ятки, пам’ятники, археологічні об’єкти та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Культура матеріальна - Економічний словник