Купюра

Купюра (фр. couper – різати, відрізати) – найменування номінальної вартості паперових грошей або цінних паперів; грошовий знак як такий або цінний папір, що має номінал. Потреба у К. різної номінальної вартості визначається центральним банком країни і забезпечується на підставі частки кожного виду К. у загальній масі грошових знаків, що надходять до банківської системи, а також аналізу тенденцій руху соціально-економічних і соціально-політичних факторів, які формують зазначену структуру. За умов інфляції К. з відносно меншим номіналом швидше втрачають здатність виконувати властиві грошам функції, тому центральний банк вилучає їх з обігу, продукуючи водночас грошові знаки більшої номінальної вартості. Залучення до обігу К. з кількістю нулів, що зростає, робить паперові гроші дедалі дорожчими в обслуговуванні й незручним мірилом у товарно-грошових відносинах, підведенні підсумків господарської діяльності на мікро – і макрорівнях тощо. Коли ці незручності стають надто обтяжливими, уряди вдаються до деномінації, чи нуліфікації, грошей.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Купюра - Економічний словник