Кути трикутника і чотирикутника

Урок № 50

Тема: Кути трикутника і чотирикутника

Мета. Познайомити учнів з видами кутів і трикутників в залежності від кутів, які входять до кута. Навчити учнів вимірювати кути за допомогою транспортира. Формувати уміння і навички розв’язувати геометричні задачі. Розвивати логічне мислення учнів, шляхом розв’язування задач, продовжувати формувати вміння працювати з підручником.

Форми роботи: бліцопитування, робота в групах, самостійна робота з підручником, виконання тренувальних вправ.

Обладнання: лінійка, транспортир,

кольорова крейда, косинець.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Ключові поняття: трикутники: прямокутний, тупокутний, гострокутний, сума кутів трикутника, чотирикутник, сума кутів чотирикутного прямокутника, квадрата.

Очікувані результати:

У процесі уроку учні зможуть:

– будувати трикутник за відомими сторонами і кутами

– визначати периметр прямокутника.

Розум людський завжди прагне до діяльності і не терпить безперервного спокою.

(Цицерон)

Хід уроку

I. Актуалізація чуттєвого досвіду і опорних знань учнів

Бліцопитування – це гра вчителя-учня. На запитання учителя

відповідає тільки названий учень. Якщо відповідь позитивна, клас отримує “плюс”, а вчитель “мінус”. Якщо учень не відповідає, то навпаки. При цьому на запитання відповідає вчитель. Після закінчення опитування з кількості плюсів класу можна судити про рівень підготовки касу і ефективності засвоєння матеріалу.

1. На які види поділяються кути?

2. Який кут називається гострим?

3. Як називається кут більший від прямого?

4. Яким значком позначаються кути?

5. Що таке кут? Що це за геометрична фігура?

6. Як називається спільний початок променів?

7. Що таке сторона кута?

8. Як записують кут за допомогою букв (однієї, трьох)?

II. Мотивація навчальної діяльності учнів і повідомлення теми, мети уроку

На сьогоднішньому уроці ми познайомимося з видами трикутників, в залежності від того, які в них входять кути, навчимося будувати, різні трикутники. Запам’ятаємо чому дорівнює сума кутів трикутників і чотирикутників, вивчимо властивості трикутників, квадратів.

III. Сприймання і усвідомлення учнями нового матеріалу

Робота з підручником і робота в групах.

Клас ділиться на чотири групи і кожна отримує завдання.

За підручником самостійно опрацювати й обговорити, проаналізувати й обговорити в своїх групах §17 стор 145-146.

1 група

Які трикутники називаються: прямокутними, гострокутники, тупокутники? Навести приклади.

2 група

Чому дорівнює сума всіх кутів трикутника?

3 група

Чому дорівнює сума всіх кутів чотирикутника?

4 група

Який чотирикутник називається прямокутником (квадратом)?

Кожна група є експертною з тієї теми за яку відповідає. Після обговорення кожна експертна група по черзі розкриває суть свого питання, відповідає на запитання інших груп.

IV. Осмислення об’єктивних зв’язків взаємо-залежностей у виучуваному матеріалі

№ 788 (усно), № 709, № 790.

При розв’язуванні вправи, пам’ятати, що сума всіх кутів трикутника дорівнює 180°.

№ 793

Квадрат

Ркв = 4 * 2 см = 8 см,

Ркв = 4 * 5 дм = 20 см,

Ркв = 4 * 11 м = 44 м.

№ 796

Учні на дошці і в зошитах креслять прямокутні, гострокутні й тупокутні трикутники.

№ 797

При побудові трикутника АОВ, обов’язково користуватись транспортиром. Звернути увагу учнів на правильне користування ним.

№ 800

Нехай х – градусна міра одного гострого кута прямокутного трикутника, тоді 5х – градусна міра другого гострого кута прямокутного трикутника.

Сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90°.

Складаємо рівняння

Х + 5х = 90°

6х = 90°

Х = 90° : 6

Х = 15° – 1 кут

5х = 5 * 15 = 75° 2 кут.

Відповідь 15°, 75°.

№ 801

Найбільший кут прямокутного трикутника, прямий, отже найменший кут буде

90° : 5 = 18°

90° – 18° = 72°

Відповідь: 90°, 18°, 72°.

№ 805

А). а = 23см, b = 35см

РАВСD = ?

РАВСD = 2(а + в)

РАВСD = 2(23 + 35) = 2 * 58 = 116 (см)

Б). а = 35 см? b = на 23 см > а

РАВСD = ?

B = а + 23 = 35 + 23 = 58 (см)

РАВСD = 2(35 + 58) = 2 * 93 = 186 (см)

В). а = 55 см

B < а у 5 разів

РАВСD = ?

B = а : 5 = 55 : 5 = 11 (см)

РАВСD = 2(55 + 11) = 2 * 66 = 132 (см)

№ 819

А). А = 39 * 42 = 1636

В = 49 * 32 1568

1636 < 1658, то а < в

№ 820

12х + 7 = 79

12х = 79 – 7

12х = 72

Х = 72 : 12

Х = 6

Відповідь: х = 6

45 + 9х = 81

9х = 81 – 45

9х = 36

Х = 36 : 9

Х = 4

Відповідь: х = 4

35(х + 2) = 140

Х + 2 = 140 : 35

Х + 2 = 4

Х = 4 – 2

Х = 2

Відповідь: х = 2

197 = 5х + 12

5х = 197 – 12

5х = 185

Х = 185 : 5

Х = 37

Відповідь: х = 37

№ 822

Нехай х – км/год. швидкість пішохода,

3х – км/год. – швидкість велосипедиста,

Х * 3 = 3х км – відстань пройдена пішоходом,

3х * 3 = 9х км – відстань, яку проїхав велосипедист.

Складаємо рівняння

9х – 3х = 24

6х = 24

Х = 24 / 6

Х = 4 (км/год.) – швидкість пішохода

Х * 3 = 4 * 3 = 12 (км/год.) – швидкість велосипедиста

Відповідь: 4 км/год., 12 км/год.

V. Підсумки уроку. Повідомлення домашнього завдання.

Вивчити §17. № 798, 802-804, 821.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Кути трикутника і чотирикутника - Плани-конспекти уроків по математиці