Кваліфікаційні комісії суддів

Кваліфікаційні комісії суддів – комісії, які утворюються для забезпечення формування суддівського корпусу, здатного кваліфіковано, сумлінно та неупереджено здійснювати правосуддя на професіональній основі, визначення рівня професійної підготовленості суддів, а також розгляду питань дисциплінарної відповідальності їх. Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України” від 2.II.1994 передбачає утворення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційних комісій суддів загальних судів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя; кваліфікаційної комісії суддів арбітражних судів; кваліфікаційної комісії суддів військових судів. Строк повноважень К. к. с.- 5 років. Члени комісій здійснюють свої повноваження на громадських засадах із збереженням заробітної плати за місцем роботи. Порядок формування К. к. с., їхніх повноважень, проведення кваліфікаційної атестації суддів, складання кваліфікаційного екзамену, дисциплінарну відповідальність суддів регулює Закон України “Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Кваліфікаційні комісії суддів - Довідник з правознавства