Лабораторна робота № 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОДІЛКИ ШКАЛИ ПРИЛАДУ

Тип уроку: урок формування практичних навичок.

Мета: сформувати в учнів уміння знаходити ціну поділки вимірювального приладу; формувати культуру виконання лабораторних робіт; виховувати в учнів охайність під час проведення експерименту, дбайливе ставлення до лабораторного обладнання; вчити учнів працювати в парах та групах.

Обладнання та наочність: обладнання лабораторної роботи.

Відеофрагмент: відеозапис фрагмента лабораторної роботи, за допомогою якого вчитель акцентує увагу на ході вимірювань, які виконують учні, та на дотриманні

правил техніки безпеки під час роботи з обладнанням.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

III. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ

Запитання для фронтального опитування

– Що називають вимірювальним приладом?

– Як визначити межі вимірювання шкали приладу?

– Що таке ціна поділки шкали?

– Як визначити ціну поділки шкали?

– Яких правил безпеки слід дотримуватися, працюючи з термометром?

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Мета роботи: визначити межі вимірювання та ціну поділки шкали різних вимірювальних приладів.

Обладнання:

1.

Лінійка.

2. Термометр.

3. Мензурка.

4. Амперметр.

5. Вольтметр.

Хід роботи

1. Визначте ціну поділки кожного вимірювального приладу. Результати вимірювань та обчислень занесіть у таблицю:

Назва приладу

Фізична величина,

Вимірювана приладом

Одиниця

Вимірюваної величини

Блок позначок пікали

Границі вимірювання

Числа, якими позначені дві сусідні риски

Кількість поділок між сусідніми рисками, позначеними числами

Ціна

Поділки шкали

Нижня

Верхня

2. Зобразіть шкалу мензурки з ціною поділки 10 мл, верхня границя вимірювання якої 200 мл.

Лабораторна робота № 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОДІЛКИ ШКАЛИ ПРИЛАДУ

3. Зобразіть шкалу динамометра із ціною поділки 0,05 Н, верхня границя вимірювання якого 1 Н.

Лабораторна робота № 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОДІЛКИ ШКАЛИ ПРИЛАДУ

Аналіз експерименту та його результатів

Сформулюйте висновок, у якому зазначте, що саме ви визначали, які результати дістали, для чого можуть знадобитися навички, набуті в ході виконання роботи.

Творче завдання

Виготовте мірну стрічку із ціною поділки 5 мм.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VI. КОМЕНТАР ДО ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

_____________________________________________________

_____________________________________________________

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Завдання за підручником: повторити §§ 4, 5; розв’язати вправу 3 письмово; підготуватися до лабораторної роботи № 2

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Завдання за задачником: № 4.60

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

– Додаткове завдання: виконати експериментальне завдання на стор. 22 підручника

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 1. ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ВИМІРЮВАЛЬНИМИ ПРИЛАДАМИ. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ПОДІЛКИ ШКАЛИ ПРИЛАДУ - Плани-конспекти уроків по фізиці