Лабораторна робота № 1 “Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху”

1-й семестр

МЕХАНІКА

1. Кінематика

Урок 12/14

Тема. Лабораторна робота № 1 “Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху”

Мета уроку: виміряти прискорення кульки, що скочується по похилому жолобу

Тип уроку: контролю й оцінювання знань

Обладнання: металевий жолоб, штатив з муфтою й затискачем, сталевий циліндр, вимірювальна стрічка, секундомір або годинник із секундною стрілкою

ХІД РОБОТИ

1. Зберіть установку, зображену на рисунку (верхній кінець жолоба має розташовуватися на кілька сантиметрів

вище за нижній). Покладіть у жолоб, на його нижній кінець, металевий циліндр. Коли кулька, скотившись, удариться об циліндр, звук удару допоможе точніше визначити час руху кульки.

Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

2. Позначте на жолобі початкове положення кульки, а також її кінцеве положення – верхній торець металевого циліндра.

3. Виміряйте відстань між верхньою та нижньою оцінками на жолобі (шлях, пройдений кулькою) і результат вимірювання запишіть у таблицю.

4. Зафіксувавши момент, коли секундна стрілка знаходиться на поділці, кратній 10, відпустіть кульку без поштовху біля верхньої позначки й виміряйте час

t до удару кульки об циліндр.

Повторіть дослід тричі, записуючи до таблиці результати вимірювань. Під час проведення кожного досліду пускайте кульку з того самого початкового положення, а також стежте за тим, щоб верхній торець циліндра знаходився на відповідній поділці.

№ досліду

L, м

T, с

Tсер, c

А, м/с2

1

2

3

5. Обчисліть Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху і запишіть до таблиці результат.

6. Обчисліть прискорення, з яким скочувалася кулька: Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху Результат обчислень запишіть до таблиці.

7. Для обчислення похибки скористайтеся методом оцінювання похибки непрямих вимірювань і знайдіть межі аmax і аmin, у яких перебуває істинне значення прискорення:

Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

Тут Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

8. Обчисліть середнє значення aсер й абсолютну погрішність вимірювань? а за формулами:

Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

9. Обчисліть відносну похибку вимірювань:

Лабораторна робота № 1 Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху

10. Результати обчислень запишіть у таблицю:

Smax

Smin

Tmin

Tmax

Amax

Amin

Acep

?a

?a

11. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт результат у формі а= асер ± ?а, підставляючи у формулу числові значення розрахованих величин.

12. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновок: що ви вимірювали та який отримали результат.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 1 “Визначення прискорення тіла в разі рівноприскореного руху” - Плани-конспекти уроків по фізиці