Лабораторна робота № 12 “Визначення ККД похилої площини”

Мета : закріпити знання учнів про механічну роботу та сформувати вміння експериментальним шляхом визначати ККД простого механізму; розвивати і формувати дослідницькі уміння; виховувати дбайливе відношення до приладів під час проведення експериментів.

Тип уроку : корекції та систематизації знань, формування експериментальних умінь та навичок.

Обладнання : дошка, динамометр, вимірювальна стрічка або лінійка, брусок, штатив з муфтою і лапкою.

ХІД УРОКУ

I. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ

1. Які умови виконання роботи?

2. У чому сутність “золотого

правила” механіки?

3. Що означає ККД?

II. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Проводять інструктаж з техніки безпеки під час виконання даної лабораторної роботи. Встановити питання, які викликали труднощі під час виконання домашньої лабораторної роботи та опрацювання змісту лабораторної роботи. Після цього учні виконують дослідницьку роботу на основі інструкції, вміщеної в підручнику. Протягом уроку потрібно звернути увагу, щоб учні акуратно поводилися з приладами, не допускали падіння важків на стіл.

Хід виконання роботи проводять за планом

1. Конструювання експериментальної установки.

2.

Вимірювання висоти і довжини похилої площини.

3. Визначення за допомогою динамометра сили тяжіння і сили тяги.

4. Обчислення роботи на піднімання і переміщення бруска.

5. Обчислення ККД.

6. Висновки й узагальнення.

III. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 12 “Визначення ККД похилої площини” - Плани-конспекти уроків по фізиці