Лабораторна робота № 6 “Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил”

1-й семестр

МЕХАНІКА

2. Динаміка

Урок 20/40

Тема. Лабораторна робота № 6 “Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил”

Мета уроку: з’ясувати умови, за яких тіло із закріпленою віссю обертання перебуває в рівновазі

Тип уроку: контролю й оцінювання знань

Обладнання: штатив з муфтою, важіль, набір важків, динамометр, лінійка з міліметровими поділками

ХІД РОБОТИ

1. Установіть важіль на штативі та зрівноважте його в горизонтальному положенні за допомогою регулювальних гайок на кінцях.

2. Утримуючи рукою

важіль у горизонтальному положенні, підвісьте до нього на довільних відстанях від осі дві “гірлянди” важків з набору.

Лабораторна робота № 6 Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил

3. Зрівноважте важіль, прикладаючи до нього за допомогою динамометра вертикально спрямовану силу. Виміряйте цю силу.

4. Виміряйте відстань від осі важеля до точок підвісу важків, а також до точки кріплення динамометра.

5. Повторіть дослід ще двічі, змінюючи положення точок підвісу важків та їхні маси. Результати всіх дослідів запишіть до таблиці в зошиті для лабораторних робіт.

6. Зробіть у зошиті схематичні рисунки дослідів. На рисунках укажіть прикладені

до важеля сили та плече кожної з них.

7. Для кожного з дослідів обчисліть суму |Мпр| моментів сил, що обертають тіло проти годинникової стрілки, і суму |Мза| моментів сил, що обертають тіло за годинниковою стрілкою. Маси важків з набору вважайте відомими (по 100 г).

№ досліду

F1, Н

L1 ,м

|М1|, H-m

F2, Н

L2, м

|М2|, H-m

1

2

3

F3, Н

L3, м

|М3|, H-m

|Мпр|, H-m

|Мза|, H-m

1

2

3

4

8. Виконайте ще один дослід, у якому сила Лабораторна робота № 6 Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил3, прикладена до важеля з боку динамометра, спрямована вгору.

9. Обчисліть значення відношення Лабораторна робота № 6 Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил для всіх чотирьох проведених вами дослідів і запишіть їх до таблиці:

№ досліду

Лабораторна робота № 6 Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил

1

2

3

4

10. Оцініть похибку вимірювань, порівнюючи отримані значення Лабораторна робота № 6 Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил з одиницею.

11. Запишіть висновок: чи виконується правило моментів у поставлених вами дослідах.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 6 “Вивчення рівноваги тіла під дією кількох сил” - Плани-конспекти уроків по фізиці