Лабораторні дослідження

Додатки
Додаток 1 Лабораторні дослідження

1. Зовнішня будова та характер рухів кільчастих червів (на прикладі дощового черв’яка або трубочника)

Мета: навчитися розрізняти особливості будови тварин і способи їхнього руху на прикладі представників кільчастих червів.

Обладнання й матеріали: чашка Петрі, пінцет, лупа, аркуш білого паперу, живі дощові черви або трубочник.

2. Будова черепашки (мушлі) черевоногих і двостулкових молюсків

Мета: навчитися аналізувати особливості будови біологічних об’єктів на прикладі

черепашок молюсків.

Обладнання й матеріали: колекція мушель молюсків, таблиці й схеми.

3. Особливості покривів тіла тварин

Мета: навчитися розрізняти й порівнювати різні типи будови покривів тіла тварин.

Обладнання й матеріали: схеми й таблиці, макети будови тварин.

4. Визначення віку тварин

(на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб)

Мета: навчитися визначати вік тварин за структурами, що відображають їхнє зростання (на прикладі двостулкових молюсків і кісткових риб).

Обладнання й матеріали: мушлі двостулкових молюсків, луска риб, лінійка, лупа.

5. Спостереження за поведінкою

тварин (вид визначається вчителем)

Мета: під час спостережень за певним видом тварин навчитися визначати характерні для нього форми поведінки, установити їх зв’язок із подразниками середовища.

Обладнання й матеріали: хребетні тварини: акваріумні риби, міські птахи (голуби, горобці та ін.).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторні дослідження - Біологія