Лассуелл Гарольд Дуайт

Політологічний словник

Лассуелл Гарольд Дуайт (1902 – 1978) – американський політолог. Використовуючи методи психоаналізу, соціальної психології, вивчав політику як поведінку відповідних суспільно-політичних груп і як систему аналізу процесу прийняття політичних рішень. Вважав владу атрибутом конкретних суспільних відносин, вивчав роль масових комунікацій в оформленні й відтворенні символіки політичної влади. Політична влада, на думку Л., – це орган самопізнання і самовдосконалення людства у процесі загально-космічної еволюції. У спільній з А. Каплан праці “Влада і суспільство” Л. наводить таке лаконічне визначення влади: “Влада – це участь у прийнятті рішень”. Ще у 30-ті роки запровадив поняття так званої гарнізонної держави, тобто репресивного режиму.

Головатий М. Ф. Соціологія політики. – К., 2003.

М. Головатий

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лассуелл Гарольд Дуайт - Довідник з політології