Лексика за її походженням. Власне українські слова

ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ

§ 41. Лексика за її походженням. Власне українські слова

Українська лексика формувалася протягом багатьох століть. За походженням вона поділяється на дві групи – незапозичені ті іншомовні (запозичені) слова.

Серед незапозичених є слова:

1) спільні для багатьох слов’янських мов: земля, небо, вода, сіль, плуг, сестра, брат, рука, білий, чорний, говорити, два, давно, близько;

2) властиві тільки українській мові (власне українські слова): мрія, хист, глузд, мереживо, паляниця, примхливий, нашвидкуруч, духмяний,

годинник, очолити, стрункий.

Іншомовні слова було запозичено з багатьох мов: старослов’янської (глава, храм, учитель), польської (хвороба, гонор, шляхетний), російської (артіль, болт, чиновник), неслов’янських (директор, алея, оранжерея, каюта).

424.1. Прочитайте поезію Василя Симоненка. Випишіть десять незапозичених слів, підкресліть ті з них, що властиві тільки українській мові.

Можна вибрать друга і по духу брата,

Та не можна рідну матір вибирати.

За тобою завше будуть мандрувати

Очі материнські і білява хата.

І якщо впадеш ти на чужому полі,

Прийдуть з України верби і тополі,

Стануть

над тобою, листям затріпочуть,

Тугою прощання душу залоскочуть.

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

В. Симоненко

II. Випишіть зі словника десять іншомовних слів, підкресліть орфограми в них.

425. Запишіть слова у два стовпчики: а) незапозичені; б) іншомовні.

Взуття, астрономія, студент, смак, садити, революція, плести, ажіотаж, лимон, чоловік, античний, з’їсти, дискусія.

Ф Якщо ви правильно виконали завдання, з других букв слів складеться ” початок вислову М. Рильського: “… – твій шлях до вершини”.

426.1. Запишіть парами слова, близькі за змістом. Підкресліть ті з них, що властиві тільки українській мові.

Зразок. Нездужати – захворіти.

Започаткувати, чемний, зголоситися, хазяїн, солдат, воїн, тепер, зараз, господар, розпочати, ввічливий, погодитися.

II. Із трьома словами, що властиві тільки українській мові, складіть речення зі звертаннями.

427. Прочитайте текст. Перекажіть його за самостійно складеним планом (усно).

НАРОДЖЕННЯ СЛОВА

Як же народжується слово? Хто його автор, творець? Яка таємна сила поєднує між собою декілька звуків і за їх допомогою називає щось, зрозуміле всім?

Головний творець слова – народ. Звичайно, не можна уявити собі справу так, що люди спеціально сходилися на раду й більшістю голосів ухвалювали, яке слово і як утворити. Все відбувається інакше. Завжди є перший, відомий або невідомий, творець нового слова на позначення певного поняття. Назване вперше словотворцем, підхоплене іншою людиною, повторене десятками, сотнями і тисячами мовців, воно закріплюється в мові, стає потрібним у спілкуванні.

Звичайно, переважної більшості імен творців слів ми не знаємо. Але є випадки, коли вдалося встановити й ім’я словотворця, і час народження слова.

Усі ви не раз чули і самі вживали слово мрія. Виявляється, ми знаємо рік його народження – 1873. Саме тоді Михайло Старицький написав вірш, присвячений Олені Пчілці – матері Лесі Українки. У поезії вперше використано нове слово – мрія. Воно одразу влилося в українську мову. Хоч це слово давно перетнуло сторіччя, але гучить дзвінкоголосо (За І. Вихованцем).

428. Спишіть текст, вставляючи пропущені букви. Підкресліть слова, властиві тільки українській мові.

Прикарпаття – з..лена казка України. Хто хоч раз гостював у мальовничому краї, той переконався у справедливості цих слів. Срібляться, б’ються дзвінко об стрімкі бер..ги і розсипаються бризками чисті хвилі гірських річок. В..личні гори, квітучі полонини, чарівний пер..дзвін потоків, водограїв – усе це ознаки неповторного п..йзажу Прикарпаття (3 журналу).

429. Прочитайте. Перекладіть текст українською мовою і запишіть. Підкресліть запозичені слова.

Приятно наблюдать за интересной игрой футболиста, баскетболиста или регбиста. Восхищенно смотрят на гимнаста, который блестяще выполняет упражнения. За всем этим стоит упорная работа, высокая мечта каждого из них. Выдержка, благородство, умение прийти на помощь даже незнакомому человеку – основная жизненная заповедь спортсмена (3 календаря).

Слова іншомовного походження – один із засобів збагачення лексики української мови. Але надмірне вживання запозичених слів робить мову малозрозумілою. Для позначення більшості предметів і понять є українські слова: біографія – життєпис, бібліофіл – книголюб, фіаско – поразка тощо.

Отже, вживати іншомовні слова треба доречно, відповідно до ситуації спілкування.

430. Прочитайте. Запишіть, замінюючи недоречно вжиті іншомовні слова українськими відповідниками.

1. З-поміж галуззя випурхнув гігантський голуб, сів на землю і почав воркувати. 2. Хлопці постійно сварилися, у жодному питанні не могли дійти консенсусу. 3. Реальний друг завжди приходить на допомогу. 4. Ми, домовившись про наступне рандеву, почали прощатися. 5. Дистанцію в один метр равлик долає близько години. 6. Сек’юриті, що стояв біля входу, з підозрою дивився на хлопців (3 учн. творів).

Довідка: великий, справжній, побачення, згода, відстань, охоронець, 431. Прочитайте. Скажіть, до якого стилю мовлення належить текст. Випишіть іншомовні слова.

ГАЗЕТА ЧИ ДРІБНА МОНЕТА?

Латинська мова запозичила з перської слово gaza, що означало “скарб”, “царська казна”. Очевидно, під впливом цього слова в італійській мові виникла назва дрібної срібної монети – gazetta. І коли 1563 року у Венеції з’явилася перша газета, за право прочитати її (вона була написана від руки) брали платню – цю дрібну монету. Згодом так почали називати і саме періодичне видання.

Історію виникнення цієї назви пояснюють і по-іншому. Її виводять від зменшеної форми італійського слова gazza, що означає “сорока”. Підставою для такого припущення є те, що перші газети взяли собі за емблему сороку – символ поширювача новин. Адже й тепер кажуть: “Сорока на хвості принесла звістку”. А втім, перше пояснення видається вірогіднішим (А Коваль).

Лексика за її походженням. Власне українські слова

432. І. Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання.

1. Звідки ви дізнаєтесь про події у світі?

2. Розгляньте малюнок. Що на ньому зображено?

3. Назвіть відомі вам українські та зарубіжні газети й журнали.

4.Розкажіть, які україномовні дитячі газети й журнали ви знаєте, які з них вам подобаються найбільше.

II. Складіть і запишіть діалог “Мій улюблений журнал”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лексика за її походженням. Власне українські слова - Українська мова