Летальні і сублетальні гени

Відповіді на питання до екзамену з курсу Основи біології та генетики

Летальні і сублетальні гени.

Летальні гени – гени, що зумовлюють сильне зниження життєздатності організму, яке спричиняє його загибель. Відомі рецесивні Л. г., що спричиняють загибель особини лише в гомозиготному стані, і домінантні Л. г., що діють смертельно і в гетерозиготі. Л. г. вивчені у представників різних видів рослинних і тваринних організмів (включаючи людину), але особливо добре – у дрозофіл. У потомстві деяких ліній дрозофіл з покоління в покоління нема певних класів особин. Це – результат виникнення Л. г., які, подібно до ін. генів, що зазнали мутування, підлягають менделівському закону розщеплення. Л. г. можуть діяти на різних стадіях розвитку організму – від найраніших (ембріональна смертність) до дуже пізніх (загибель плоду, що спричинює мимовільний аборт, народження виродків у ссавців). Крім Л. г., існують ще т. з. напівлетальні (сублетальні) гени, що не спричинюють швидкої загибелі організму, але істотно знижують його життєздатність і плодючість.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Летальні і сублетальні гени - Довідник з біології