Ліцензійний договір

Ліцензійний договір – договір, за яким одна сторона (ліцензіар) надає іншій стороні право на використання винаходу або іншого технічного досягнення (ліцензію), а інша сторона (ліцензіат) виплачує за це відповідну винагороду. Предметом Л. д. є право на виготовлення, застосування і ввезення, пропозиція на продаж, продаж та інше введення в обіг продукту (зокрема, спеціального обладнання, комплектуючих вузлів, деталей і сировини), а також технічна та інша документація, допомога, зразки, матеріали та обладнання, що необхідні та достатні для використання

винаходу, промислового зразка і товарного знака. За способом передачі технології Л. д. поділяються на самостійні, коли технологія або технологічні знання передаються незалежно від їхнього матеріального носія, та супутні. За супутнім Л. д. ліцензія надається одночасно з укладанням контракту на будівництво підприємства, поставку комплектного технологічного обладнання чи надання інженерно-консультаційних послуг. За характером та обсягом прав на використання технології, яка надається ліцензіату, ліцензії поділяються на прості, виключні та повні. Проста ліцензія залишає за ліцензіаром можливість видавати ліцензії
на певну технологію іншим ліцензіатам на цій самій території. Виключна ліцензія передбачає монопольне право ліцензіата використовувати винахід, технологію та відмову ліцензіара від самостійного використання запатентованих винаходів або ноу-хау та право продажу їх на певній території. Повна ліцензія передбачає надання ліцензіату виключного права на використання патенту чи ноу-хау протягом строку дії Л. д., а також відмову ліцензіара від самостійного використання предмета ліцензії протягом цього строку. Л. д. повинен містити умову про те, що якість товарів ліцензіата не буде нижчою від якості товарів ліцензіара (якщо ліцензіар е виробником товарів з використанням об’єкта промислової власності) і що ліцензіар здійснюватиме контроль за виконанням цієї умови. У Л. д. також визначаються виробнича сфера та територіальні межі використання предмета ліцензії. Л. д. укладається на певний строк, підлягає реєстрації в Держпатенті України і набирає чинності від дати реєстрації його. Без реєстрації в Держпатенті України Л. д. вважається недійсним.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліцензійний договір - Довідник з правознавства