Ліцензування експорту та імпорту

Ліцензування експорту та імпорту – форма державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності і контролю за її суб’єктами. Спрямоване на захист економічних інтересів країни та законних інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, раціональне використання валюти, а також на обмеження експорту товарів на внутрішній ринок. Інструментами регулювання зовнішньоекономічної діяльності є контроль за вивозом і ввозом ряду товарів у межах визначених кількісних і вартісних квот протягом встановленого часу. Закон України про

зовнішньоекономічну діяльність передбачає, що Л. е. та і. запроваджується в разі різкого погіршення розрахункового балансу України, досягнення встановленого законодавчим органом рівня зовнішньої заборгованості, порушення рівноваги щодо певних товарів на внутрішньому ринку, при необхідності адекватної відповідні на дискримінаційні заходи інших держав. Розрізняють відкриті (індивідуальні) ліцензії – дозвіл на експорт та імпорт товару протягом певного часу (не менше одного місяця) з визначенням його загального обсягу; генеральні ліцензії – відкритий дозвіл на експортні та імпортні операції щодо певних товарів
з країною чи групою країн протягом строку дії ліцензії. Разові ліцензії – дозвіл, що має іменний характер і видається для здійснення кожної окремої операції суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності на період, необхідний для здійснення експортної чи імпортної операції За видачу ліцензії знімається плата. Перелік товарів, експорт яких в Україні підлягає квотуванню і ліцензуванню як і порядок реалізації квот і видачі ліцензій, затверджується Кабінетом Міністрів України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліцензування експорту та імпорту - Економічний словник