ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА

ЗАДАЧІ НА ПОВТОРЕННЯ

ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА

1. Скільки чисел натурального ряду розміщено між числами:

1)120 і 129; 2) 999 і 1100; 3)8901 і 8910; 4) 50000 і 50020?

2. На прямій дано три точки А, В і С. Знайдіть довжину відрізка ВС, якщо АВ = 8 см і АС – 9 см. Скільки розв’язків має задача?

3. Запишіть координати точок, що знаходяться на відстані:

1) 3 одиниці від точки М(5); 2) 6 одиниць від точки N(10);

3) 4 одиниці від точки К( 12).

4. Знайдіть відстань між точками:

1)А(5) і N(12); 2)В(34)іМ(40); 3) С(55) і К(61).

5. Запишіть числовий вираз та обчисліть його значення:

1) сума числа 720 та частки чисел 19750 і 25; 2) різниця суми чисел 300 і 895 та числа 128; 3) добуток суми чисел 1010 і 90 та числа 15; 4) частка числа 78279 та різниці чисел 107 і 10.

6. Запишіть числову нерівність: 1) 123 менше від 172; 2) 576 більше за 347; 3) 538 більше за 500, але менше від 600;

4) 1000 більше за 999, але менше від 1002.

7. На координатному промені відмітьтe число, що розміщується:

1) на 4 одинці правіше від числа 10; 2) на 4 одиниці лівіше від числа 8; 3) між числами 5 і 10. Запишіть відповідні числові нерівності.

8. Порівняйте:

1) 45 см і 50 см; 3)2 м і 200 см; 5) 1 год 15 хв і 75 хв;

2) 10 см і 10 мм; 4) 2 дм і 100 мм;і 6) 100 кг і 1000 г.

9. Порівняйте числа:

14590

і 990; 3) 778089 і 779000;

2) 67109 і 67099; 4) 7007007007 і 7007007070.

10. Запишіть усі натуральні числа, які можна вставити замість зірочки, щоб отримати правильну числову нерівність:

1) 45< *

11. Проведіть промінь ОМ. За допoмогою транспортира по один бік від променя ОМ побудуйте кут MON, градусна міра якого дорівнює 48, а по інший бік-кут МОК, градусна міра якого – 36°. Чому дорівнює градусна міра кута NOK?

12. Промінь BD – бісектриса кута АВС. Знайдіть:

1) ∠ DBC, якщо ∠ ABC = 80°; 2) ∠ ABC, якщо ∠ ABD = 25°.

13. Промінь OB – внутрішній промінь кyтa АОС. Знайдіть:

1) ∠ АОС, якщо ∠ АОВ – 45° і ∠ ВОС = 15°; 2) ∠ АОВ, якщо ∠АОС = 95° і ∠ ВОС = 29°; 3) ∠ ВОС, якщо ∠ АОС = 120° і ∠ АОВ = 84°.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛІЧБА, ВИМІРЮВАННЯ І ЧИСЛА - Математика