Лічильники Черепкова – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

ФІЗИКА

Частина 6 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА І ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧАСТИНОК

Розділ 17 ФІЗИКА АТОМНОГО ЯДРА

17.2. Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок

Лічильники Черепкова

Дія цих приладів грунтується на використанні світіння Вавилова – Черенкова, яке виникає під впливом зарядженої частинки, яка рухається зі швидкістю υ, що перевищує фазову швидкість світла Лічильники Черепкова   Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок у певному середовищі (див. 14.2).

Лічильники Черенкова за принципом дії подібні до сцинтиляційних лічильників, але в них замість люмінофору використовується речовина, в якій досліджувана частинка зумовлює видиме черенківське випромінювання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Лічильники Черепкова – Методи спостереження і реєстрації заряджених частинок - Довідник с фізики