Ліквідність балансу

Ліквідність балансу – співвідношення між активами балансу (в якому відображено засоби підприємства, їх структуру, розміщення) і пасивами (джерела формування господарських засобів та їх цільове призначення). Активи балансу за ступенем ліквідності поділяють на: І – ліквідні; II – вимоги підприємства, що легко реалізуються; III – елементи нормованих обігових коштів, що легко реалізуються. Пасиви балансу за ступенем терміновості оплати поділяють на: І – заборгованість заробітної плати та страхування; прострочена заборгованість за кредитами банків, постачальникам та платежі до бюджету; II – короткотермінові кредити; розрахунки з банком і кредиторами; дивіденди на паї та акції.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Ліквідність балансу - Економічний словник