ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА їХ СИСТЕМИ ЯК МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ

Цілі:

– навчальна: сформувати уявлення про прикладні задачі та математичні моделі задач; сформувати вміння складати та розв’язувати рівняння, що є математичними моделями прикладних текстових задач; домогтися засвоєння схеми розв’язання задач за допомогою лінійних рівнянь;

– розвивальна: розвивати увагу, логічне мислення, пам’ять; формувати вміння вибирати і використовувати необхідну інформацію для розв’язування задач;

– виховна: виховувати інтерес до вивчення математики, творче ставлення до справи, віру у

власні сили;_

Тип уроку : засвоєння нових знань, умінь і навичок.

Обладнання та наочність:

Хід уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІ. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

______________________________________________________

______________________________________________________

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Математичний диктант

Варіант 1

Варіант 2

Запишіть вираз, який показує, що:

1) сума чисел х і 20 дорівнює 25;

2) сума чисел х і числа, яке на 5 більше, ніж х, дорівнює 39;

3) сума числа х і числа, яке на 16 менше, ніж х, дорівнює 23;

4)

сума числа х і числа, яке втричі більше, ніж х, дорівнює 17

А) сума чисел х і 15 дорівнює 20;

Б) сума числа х і числа, яке на 10 більше, ніж х, дорівнює 28;

В) сума числа х і числа, яке на 13 менше, ніж х, дорівнює 41;

Г) сума числа х і числа, яке вдвічі більше, ніж х, дорівнює 25

IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

План вивчення теми

1. Які задачі називають прикладними?

2. Що таке математична модель задачі?

3. Схема розв’язання задач методом математичного моделювання.

4. Рівняння або система рівнянь як математична модель прикладної задачі.

5. Приклади розв’язання задач за допомогою лінійних рівнянь.

6. Алгоритм розв’язування задачі за допомогою рівняння:

1) з’ясувати, які величини невідомі;

2) позначити одну з них буквою;

3) виразити решту невідомих величин через ту, що позначили буквою;

4) скласти рівняння (математичну модель) за умовою задачі;

5) розв’язати рівняння;

6) перевірити, чи задовольняють корені рівняння умову задачі;

7) знайти решту невідомих величин.

V. ЗАСВОЄННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ

Робота за підручником

______________________________________________________

______________________________________________________

VІ. ПІДСУМКИ УРОКУ

1.

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Виконання тестових завдань

Обведіть кружечком букву, яка, на вашу думку, відповідає правильній відповіді

Варіант 1

1) Який з наведених виразів показує, що число 13 на 5 більше за різницю чисел 6 і х?

А) 13 – (6 – х) = 5; Б) 13 + (6 – х) = 5; В) (6 – х) – 5 = 13; Г) 5 – (6 – х) = 13.

2) Для освітлення семи вулиць потрібно стільки ліхтарів, скільки для освітлення десяти провулків. Скільки ліхтарів потрібно для освітлення кожної вулиці, якщо для освітлення кожного з провулків потрібно на 9 ліхтарів менше, ніж для освітлення кожної з вулиць?

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість ліхтарів на кожній з вулиць?

А) 7(х – 9) = 10х; Б) 7х = 10(х – 9); В) 10х – 7х = 9; Г) 7х = 10(х + 9).

Варіант 2

1) Який з наведених виразів показує, що сума чисел х і 7 на 6 менша від числа 15?

А) (х + 7) – 15 = 6; Б) 6 – (х + 7) = 15; В) (х + 7) – 6 = 15; Г) 15 – (х + 7) = 6.

2) Для пошиття шести суконь потрібно стільки тканини, скільки й для пошиття дев’яти спідниць Скільки метрів тканини потрібно для пошиття однієї спідниці, якщо для пошиття однієї сукні потрібно на 2 м тканини більше, ніж для пошиття однієї спідниці?

Яке з рівнянь відповідає умові задачі, якщо через х позначено кількість метрів тканини, необхідної для пошиття однієї спідниці?

А) 9х – 6х = 2; Б) 6х = 9(х + 2); В) 6(х + 2) = 9х; Г) 6(х – 2) = 9х.

Відповіді

Варіант 1

1 – А, 2 – Б

Варіант 2

1 – Г, 2 – В

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Завдання за підручником:

______________________________________________________

______________________________________________________

2. Додаткове завдання. Складіть задачу, у якій необхідно знайти дві величини, якщо відомі їх сума і різниця.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛІНІЙНІ РІВНЯННЯ ТА їХ СИСТЕМИ ЯК МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ ТЕКСТОВИХ ЗАДАЧ. РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ - Плани-конспекти уроків по математиці