Лізинговий контракт

Лізинговий контракт – угода між орендодавцем і орендатором, за якою в тимчасове користування надаються об’єкти рухомого і нерухомого майна. Ці умови включають права і обов’язки сторін щодо збереження, використання, обслуговування, страхування власності, розрахунок величини і строки лізингових платежів, зобов’язання сторін щодо технічного обслуговування і експлуатації обладнання. Вказується період, протягом якого угода не може бути анульована в односторонньому порядку, за винятком окремо обумовлених випадків. Сплата лізингових

платежів у встановлені строки і у відповідних обсягах є для орендатора обов’язковою. Якщо орендоване обладнання втрачене або з певних причин вийшло з ладу, орендатор повинен негайно виплатити орендодавцю суму, яка залишилась за контрактом, і залишкову вартість обладнання. Договір фінансового лізингу передбачає, що після закінчення терміну оренди орендатор може вибрати такі варіанти подальших дій: викупити обладнання за заздалегідь обумовленою залишковою вартістю, укласти новий Л. к. або повернути лізингодавцю орендоване майно. Право власності переходить до орендаря тільки після підписання контракту купівлі
– продажу. Оскільки до закінчення строку оренди власником майна залишається лізингодавець, то в Л. к. вказується, що у випадку порушення встановленого терміну платежів, орендатор повинен повернути орендоване майно за свій рахунок. В такому випадку контракт розривається, а виплачені раніше суми не повертаються. Страхування обладнання проводить орендар за свій рахунок на користь орендодавця. Окремо обумовлюється сума страховки, види ризику, страхові компанії. Важливу роль у Л. к. відіграють фінансові гарантії, оскільки від них залежить величина загального комерційного ризику за угодою, фінансовими гарантіями можуть бути банк, державна організація і приватна корпорація. В Л. к. не менш важливі обгрунтування, розрахунок величини лізингових платежів, залишкової вартості обладнання, строк лізингу. Вартість лізингу включає плату за ресурси, лізингову маржу і ризикову премію. Дія Л. к. враховує строк служби обладнання, період амортизації, цикл появи більш продуктивного або дешевого аналога угоди, динаміку інформаційних процесів, кон’юнктуру ринку позичкових капіталів і тенденцію їх розвитку. В Л. к. можуть брати участь підприємство – виробник обладнання, лізингова компанія і користувач обладнанням.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лізинговий контракт - Економічний словник