Лондон

Lesson 4. Лондон – столиця Великобританії

Мета:

– навчальна, презентувати новий лексичний матеріал за темами “Я, моя сім’я та друзі (місце проживання)”, “Подорож”, підтемою “Помешкання”, практикувати мовні засоби за темами, формувати навички вживання нових лексичних одиниць, вдосконалювати компетенції читання, аудіювання й усного та монологічного мовлення;

– розвиваюча, уважно стежити за презентованою інформацією; ефективно співпрацювати під час парної та групової роботи, мотивувати готовність брати участь

в іншомовному спілкуванні; розвивати різні типи пам’яті – слухову, зорову, увагу, уяву, учити працювати у парі, логічно висловлювати думку, розвивати усні комунікативні уміння з опорою на наочність, розвивати соціокультурну компетенцію;

– виховна: виховувати уміння сконцентруватися, слухати інших, формувати доброзичливу атмосферу в класі, виховувати зацікавленість у розширенні свої знань, скріплення навчального матеріалу з життям, загальну культуру учнів, толерантність один до одного.

Обладнання: картки за темою “Я, моя сім’я та друзі” (місце проживання)”, “Подорож”, підтемою “Помешкання”.

Хід

уроку

Warm-up

1. Game “Mime game”

Mime an action you did yesterday e. g. “I helped my mother yesterday” or “I watched TV yesterday.”

Pupils guess what you did and call out the action in past.

Repeat the procedure and, if appropriate, invite individual pupils to take turns to come and stand by you and do a mime to the rest of the class.

Presentation

2. Listen and repeat (p. 134, ex. 1).

Ask pupils to look at the pictures.

Say the words.

Drill each new word two or three times.

Ask pupils to write these words down into their vocabularies.

Do choral and individual repetition of every word.

Stick the pictures of these words on the board.

Ask pupils to write the words near the pictures.

Monitor the activity and help where necessary.

If you like, make sentences with these words.

Practice

3. Listen and read (p. 134, ex. 2).

Pre-reading: Ask pupils to look at the photos.

Read the text. Ask pupils to read the sentences in silence after you. You can translate difficult sentences into the native language.

Pronounce the words clearly.

Do choral and individual repetition of difficult words. Follow the same procedure three or four times. Point at the photos of sights, while you are reading the text.

Then pupils read the text themselves in a chain. Do choral and individual repetition if it is necessary again.

While-reading: Ask the questions, “What is the text about? What is London? Is London a big or small city?”

Post-reading: “What do people do in the parks? What do people see in the British Museum?”

Reading and Writing

4. Complete the sentences (p. 136, ex. 3).

Write the sentences with gaps on the board.

Ask pupils to complete the sentences using the information from the text. Pair work: Pupils in pairs read the parts of the sentences and fill in the gaps. Then ask pupils go to the board and complete the sentences.

Monitor the activity and help where necessary.

Optional activity

Game “Vicky’s game”

Stick 8-10 flashcards from different lexical sets on the blackboard. Elicit or remind children of the names. Give the children one minute to look in silence and try and memorise the flashcards before removing them from the board.

Children work in pairs and write a list of the flashcards they can remember.

Check the answers by eliciting answers from the whole class and writing a list on the blackboard.

5. Listen and sing the song (p. 136, ex. 4).

Tell pupils to look at the picture. Ask what they see. Pupils give different answers about the pictures and people on them.

Tell pupils that they are going to learn the song about people in a big city. Explain that they are going to complete the lines of the song using the words from the boxes.

Read the words of the song, pausing after each line. Ask pupils to finish every line with necessary words from the boxes. Correct pupils if it is necessary.

Pupils repeat the lines chorally and individually.

Sing the song chorally.

Ending the Lesson

6. “The Spelling Game”

Revise furniture words by pointing to the flashcards and asking pupils to say, “a mirror, a cupboard”, etc. Do choral and individual repetition.

Ask five pupils to come to the front of the class and give them each a family card. Each pupil says the letters of a word. Correct the spelling.

Repeat with different pupils.

Homework

Read p. 134, ex. 1, 2.

Further practice

Use Workbook tasks at the lesson or at home.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лондон - Плани-конспекти уроків по англійській мові