ЛЮБОВ

Культурологічний словник

ЛЮБОВ – високе моральне почуття, яке полягає у стійкій, самовідданій і свідомій прихильності людини до когось чи до чогось, зумовленій визнанням достойностей об’єкта любові або спільними переконаннями, життєвими цілями та інтересами людей. Протилежною любові є ненависть. Предметом любові можуть бути різноманітні конкретні й узагальнені об’єкти (конкретна людина, праця, батьківщина). В усіх проявах любов – явище соціально-історичне; в різні епохи вона мала різний зміст, її розвиток завжди залежить від суспільного життя людей, від їх класового становища, від дійсного ставлення людини до інших людей, від їх досвіду, ідеології ї загальної культури. Любов у вузькому розумінні слова, або кохання, – це стійка і свідома прив’язаність до особи іншої статі. Маркс підкреслював, що в статевій любові важливо не тільки і не стільки веління природи, а те, що веління природи перетворюється на духовне спілкування (єднання) людей різних статей, на їхнє взаємне моральне і розумове збагачення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЛЮБОВ - Культурологічний словник