Людина як частина природи. Охорона природи – Умови життя на планеті Земля

Природознавство
Всесвіт як середовище життя людини

Умови життя на планеті Земля

Людина як частина природи. Охорона природи

Умови, необхідні для життя людини

Біологічні умови: вода, повітря, їжа, грунт, сприятливий клімат.
Соціальні умови: дім, родина, стабільне суспільство, професійний успіх, соціальне визнання, достовірна інформація.

Екологічні проблеми сучасності

Глобальні:
1. Забруднення атмосфери:
– парниковий ефект;
– руйнування озонового шару;
– кислотні дощі.
2. Забруднення вод:

/> – зменшення кількості чистої питної води;
– загибель гідробіонтів;
– зменшення синтезування кисню водоростями.
3. Вичерпання запасів корисних копалин.
4. Забруднення грунту:
– зниження родючості та дефіцит їжі;
– хвороби рослин і тварин;
– збільшення кількості хвороботворних мікроорганізмів.
5. Поява нових захворювань.
Державні:
– наслідки катастрофи на ЧАЕС;
– зменшення кількості населення;
– міграційний рух населення в місто;
– забруднення води, атмосфери, грунту;
– вирубування лісів та ін.
Місцеві:
– елементи попередніх проблем;
забруднення природи місцевими джерелами;
– загибель рослин і тварин.

Екологічна обстановка і здоров’я людини

Здоров’я людини перебуває в безпосередній залежності від екологічної обстановки (бажано використати екологічну карту “Демографічні проблеми України”).
Медики відзначають:
а) різке збільшення захворювань після катастрофи на ЧАЕС, у першу чергу залоз внутрішньої секреції;
б) більшу захворюваність населення промислових міст порівняно із сільським;
в) більшу захворюваність населення біля екологічно брудних підприємств;
г) відновлення здоров’я людей після поліпшення екологічної обстановки;
д) спалахи захворюваності в місцях екологічних катастроф.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Людина як частина природи. Охорона природи – Умови життя на планеті Земля - Довідник з природознавства
« 
 »