Майно

Майно -1) матеріальні блага, які є об’єктом речових прав (права власності, повного господарського відання, права оперативного управління, сервітутів, суперфіцію та ін.). Поняття М. ширше за поняття речі. М.- це не лише річ або кілька речей, а й майнові права; 2) сукупність майнових прав та обов’язків певної особи, У цьому значенні вживають поняття “спадкове майно”, М., що знаходиться на балансі підприємства; 3) сукупність майнових прав певної особи. У цьому значенні поняття М. вживається головним чином у правових нормах, спрямованих на захист будь-якого майнового права (наприклад, у нормах про охорону М. у разі безвісної відсутності).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Майно - Довідник з правознавства