Малі банки

Малі банки – вузькоспеціалізовані банки з відносно невеликим обсягом активів, привласнюваних ними прибутків, які з метою виживання повинні вдаватися до низки конкретних специфічних дій. Такі банки кількісно переважають у більшості країн світу. Так, у США 2003 із 7,8 тис. комерційних банків активи понад 3,9 тис. банків були меншими за 100 млн дол., тоді як чисельність банків з активами від 100 млн до 1 млрд дол. становила 3,4 тис.; з активами від 1 до 10 млрд дол. – 341, а з активами понад 10 млрд дол. – 83. При цьому активи першої групи банків становили 201

млрд дол., другої групи – 910, третьої – 947 млрд дол., четвертої – понад 5,5 трлн дол. Чистий дохід цих основних груп банків становив відповідно: 2, 11, 13 і 77 млрд дол.; обсяг залучених ними депозитів відповідно 169, 737, 646 млрд дол. і 3,48 трлн дол. Основними умовами виживання М. б. є, по-перше, їх оптимальна спеціалізація, яка повинна посилюватись зі зменшенням розмірів активів таких банків. При цьому спеціалізація може мати функціональну, географічну або соціально-демографічну (орієнтація на окремі верстви та вікові групи населення) спрямованість. По-друге, вміння М. б. йти на виправданий не надто високий ризик за умови наявності
висококваліфікованих спеціалістів, які раціонально управляють такими ризиками. По-третє, М. б. мають бути гнучкими, тобто своєчасно переорієнтовувати свою діяльність на надання нових послуг і при цьому намагатись надавати їх швидше, ніж середні та великі банки. По-четверте, розвивати різні форми співробітництва з іншими банками та фінансово-кредитними інститутами. По-п’яте, зосереджувати свою діяльність на тих сегментах ринку банківських послуг, в яких спостерігається незначна еластичність цін, і активно використовувати при цьому отримання доходів від маржі. М. б. переважають і в банківській системі України. З точки зору організаційної форми управління для діяльності М. б. типовою є лінійно-функціональна структура управління (див. Класифікація основних організаційних структур (форм) управління банками).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Малі банки - Економічний словник