Мальтус

Мальтус (Malthus) Томас Роберт (1766-1834) – відомий англійський економіст. З 1805 – професор коледжу Ост-Індської компанії. У 1798 опублікував працю “Дослідження про закон народонаселення”, в якій висунув концепцію народонаселення, покладену в основу мальтузіанства (див. Мальтузіанство). Роль держави М. вбачав у проведенні превентивних заходів з метою встановлення оптимального співвідношення між чисельністю населення і засобами його існування, а також у регулюванні торгівлі між країнами. Диференціальну земельну ренту М. пов’язував з дією

закону спадної родючості землі, яку нібито не може компенсувати технічний прогрес. У 1820 побачила світ праця М. “Початки політичної економії”, в якій він критикував рікардіанську теорію трудової вартості, не аргументовано заперечуючи виняткову роль праці як джерела вартості. На думку М., вартість товару визначається витратами виробництва, до яких включав витрати живої та уречевленої праці і прибуток на авансований капітал. При цьому помилково стверджувалося, що жива праця найманих робітників створює не прибуток, а лише ту частину вартості, яка відповідає заробітній платі, а отже, прожитковому мінімуму. При
цьому засоби виробництва він наділяв фізичною продуктивністю, а прибуток вважав результатом продуктивної здатності авансованого капіталу. Водночас М. одним з перших в економічній теорії акцентував на проблемі реалізації, зокрема, в умовах економічних криз (називав важливим фактором вирішення цієї проблеми платоспроможний попит), справедливо критикував Закон Сея, проте її вирішення було хибним. Так, М. стверджував, що для реалізації прибутку необхідні непродуктивні верстви населення (землевласники, чиновники, офіцери та ін.). Водночас М. вважав розподіл суспільного продукту одним із чинників досягнення економічної рівноваги. Хоча в економічних поглядах М. є окремі позитивні сторони, проте домінують серед них реакційні (див. Мальтузіанство) та поверхневі (вульгарні) ідеї, що дає підставу не вважати М. класиком політичної економії.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Мальтус - Економічний словник