Маркетингова тактика

Маркетингова тактика – формування та реалізація завдань підприємства на ринку щодо кожного товару в конкретний період (короткостроковий) на основі стратегії маркетингу і оцінки поточної ринкової ситуації. М. т. характеризується постійним коригуванням завдань підприємства залежно від змін ринкової ситуації, наприклад, змін індексу цін, загострення конкурентної боротьби, сезонного падіння попиту, зниження інтересу покупців до товару та ін. Завдання М. т.: розширити або звузити номенклатуру експортних товарів на основі уточнення даних про потреби споживачів, проведення підсилених рекламних заходів у зв’язку з падінням попиту, зниження ціни на товар з метою стимулювання збуту, розширення асортименту послуг сервісних служб для залучення нових покупців та ін. М. т. повинна забезпечувати постійний рівень прибутку, активну поведінку комерційних служб на ринку, швидке реагування на зміни ринкової ситуації, адекватні заходи на дії конкурентів, коригування діяльності підприємства відповідно до змін потреб споживачів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Маркетингова тактика - Економічний словник