Маркетингове планування

Маркетингове планування – процес вибору цілей та рішень, необхідних для їх досягнення у маркетинговій діяльності. Стратегічний план вказує, які маркетингові дії фірма повинна застосувати, чому вони необхідні, хто відповідає за їх реалізацію, де вони будуть застосовані та як будуть завершені. Він також визначає поточне становище, майбутню орієнтацію та розподіл ресурсів фірми. Стратегічне планування в маркетингу має ряд особливостей. Воно грунтується на основі так званих стратегічних господарських підрозділів за обов’язкової умови їх взаємодії В його основі – дані маркетингових інформаційних систем, маркетингових досліджень, відділів збуту, бухгалтерії та ін.. використовує конкурентний аналіз, аналіз продуктивності та планові моделі розподілу ресурсів, а також здатність організації розробляти, підтримувати та захищати становище на ринку. План маркетингу враховує як короткострокові, так і довгострокові наслідки рішень; поєднує аналіз оточуючого середовища та плани на випадок непередбачених обставин, що полегшує процес адаптації до змін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Маркетингове планування - Економічний словник