Маркетингові програми

Маркетингові програми – комплекс взаємопов’язаних заходів, які визначають дії підприємства на заданий період часу і у всіх блоках маркетингу. М. п. можуть бути короткострокові (до одного року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (до 10-15 років). Багато – фірм спираються на органічне поєднання цих програм в єдиній М. п., яка є і системою програм маркетингу щодо окремих ринків і груп однорідної продукції. М. п. є основою для розробки планів науково-дослідної та дослідно-конструкторської роботи, виробництва, збуту, сервісу та ін. Коротко – і середньострокові програми більш деталізовані і оперативні, ніж довгострокові. Наприклад, програма на один рік може визначати точні цілі маркетингу і стратегії для кожного продукту, який виробляє (реалізує) фірма, в той час як програма на 15 років може тільки прогнозувати зовнішнє середовище на цей період та визначати свої довгострокові потреби. М. п. повинна бути основою взаємодії комерційної, збутової служб підприємства з науково-технічним, проектно-конструкторським і виробничим підрозділами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Маркетингові програми - Економічний словник