Маркетингу програма

Маркетингу програма – конкретизована на основі маркетингової стратегії концепція маркетингу, яка передбачає системне теоретико-методологічне осмислення потреб та інтересів організацій (фірм, компаній та ін.) і споживачів, вибір форми управління організацією та ін., а також комплекс заходів щодо її реалізації. Ці програми можуть бути короткострокові (до одного року), середньострокові (до 5 років) і довгострокові (10-15 років). Багато фірм органічно поєднують їх в одну. Вона є основою для розробки планів НДДКР, випробування дослідних зразків

продукції, виробництва, збуту, сервісного обслуговування, оптимальних запасів продукції на складі, розрахунку фінансових витрат тощо. Таку програму, як правило, складають на 3-5 років, а за зміни внутрішніх і зовнішніх умов постійно коригують і доопрацьовують. Вона охоплює: 1) цілі організації, серед яких виділяють головну; 2) стратегію розвитку господарського портфеля фірми, компанії (випуск основних і додаткових товарів, пов’язаних і не пов’язаних єдиним технологічним процесом та ін.); 3) стратегію зростання фірми (випуск товарів і послуг такого самого асортименту, але у більшому обсязі); 4) диверсифікацію виробництва, внаслідок якої з’являються нові види продукції; 5) освоєння зарубіжних ринків. М. п. передбачає також проведення цінової політики формування попиту, стимулювання збуту та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Маркетингу програма - Економічний словник