МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Тема 1 ПОЧАТКОВІ ХІМІЧНІ ПОНЯТТЯ
& 11. МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Вивчення параграфа допоможе вам:

· розрізняти поняття “маса атома”, “атомна одиниця маси”, “відносна атомна маса хімічного елемента”;

· порівнювати масу атомів.

МАСА АТОМА. Як ваді відомо з попереднього параграфи, атоми мають вражаюче малі розміри. Відповідно й маса атомів (позначають mА) великою бути не може.

Наприклад, маса 1 атома Гідрогену mА(Н) дорівнює всього лише 0,000 000 000 000 000 000 000

001 674 г.

Це число можна написати як 1,674 ∙ 10 -24 г.

Маса 1 атома Карбону mА(С) дорівнює 0,000 000 000 000 000 000 000 01993 г, або 1,993 ∙ 10-23, або 19,93 ∙ 10-24 г.

Відновіть у пам’яті

Що є еталоном маси?

В яких одиницях та якими приладами вимірюють масу?

Атом якого з хімічних елементів важчий? Приблизно у скільки разів?

АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ Й ВІДНОСНА АТОМНА МАСА ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ. Наведені приклади свідчать, наскільки малою є маса атомів. Записувати повсякчас такі величини незручно, розрахунки за їх участю громіздкі. Тому хіміки у своїй практиці використовують відносні атомні маси хімічних елементів. Їх визначають, порівнюючи

масу атома хімічного елемента з 1/12 частиною маси атома Карбону, у ядрі якого містяться 6 протонів і 6 нейтронів.

Поділимо масу 1 атома Карбону на 12 та дізнаємося, скільки це грамів: 1,903 ∙ 10-24 г: 12 ≈ 1,66 ∙ 10-24 г

Це число дістало назву атомна одиниця маси (а. о. м.). З нею порівнюють маси атомів різних елементів задля встановлення відносних атомних мас хімічних елементів.

Атомна одиниця маси (а. о. м.) – маса 1/12 частини атома Карбону, ядро якого складається з 6 протонів і 6 нейтронів.

ВІДНОСНА АТОМНА МАСА ХІМІЧНОГО ЕЛЕМЕНТА. Число, яке одержують діленням маси атома конкретного хімічного елемента на атомну одиницю маси (приблизно на 1,662 ∙ 10-24 г) має назву відносна атомна маса хімічного елемента й позначається Аr (вимовляють “а-ер”). Літера А означає слово “атомна”, літера r є першою буквою латинського слова relativus відносний.

Відносна атомна маса хімічного елемента (Ar) показує, у скільки разів маса атома даного хімічного елемента більша атомної одиниці маси. Аr не має одиниць вимірювання, тобто є безрозмірною величиною.

Відносна атомна маса Гідрогену дорівнює 1. Карбон має відносну атомну масу 12, Оксиген16. Скорочено це записують так:

Аr(H) = 1: Ar(С) = 12; Аr(О) = 16.

Можна з упевненістю сказати, що серед наведених хімічних елементів атоми Гідрогену – найлегші (мал. 60).

Як бачите, відносні атомні маси хімічних елементів є цілими числами, з якими легко проводити математичні обчислення.

Наприклад” ставимо завдання з’ясувати, у скільки разів 1 атом Магнію важчий за 1 атом Карбону. Поділимо відносну атомну масу Магнію на відносну атомну масу Карбону:

Ar(C) = 24 : 12 = 2. Отже, атом Магнію важчий за атом Карбону у 2 рази (мал. 51).

Відносні атомні маси хімічних елементів настільки увійшли в науковий обіг, що доволі часто в підручниках і посібниках слово “відносна”, коли йдеться про атомну масу, відсутнє.

МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Мал. 50. Відносна атомна маса Карбону у 12 разів більша відносної атомної маси Гідрогену

МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

Мал. 51. Порівняння відносних атомних мас Магнію й Карбону

?

1. Сформулюйте визначення атомної одиниці маси.

2. Що називають відносною атомною масою хімічного елемента?

3. Поясніть, чому у відносної атомної маси хімічних елементів немає одиниці виміру.

4. Користуючись табл. 2 параграфа 10 (с. 57), знайдіть відповіді на запитання:

А) у скільки разів атом Силіцію легший за атом Феруму?

Б) скільки атомів Силіцію необхідно, щоб зрівноважити масу 4-х атомів Нітрогену?

В) маса скількох атомів Оксигену дорівнює масі одного атома Сульфуру?

5. Відносна атомна маса якого хімічного елемента дорівнює сумі відносних атомних мас Магнію й Сульфуру?

6. У якого хімічного елемента відносна атомна маса дорівнює сумі відносних атомних мас Карбону й Алюмінію?

7. Уявіть, що на одній шальці терезів міститься 100 атомів Купруму. Скільки атомів Сульфуру необхідно помістити на другу шальку терезів, щоб зрівноважити прилад?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МАСА АТОМА. АТОМНА ОДИНИЦЯ МАСИ. ВІДНОСНІ АТОМНІ МАСИ ХІМІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ - Хімія