Масове виробництво

Масове виробництво – машинне або автоматизоване виробництво, яке характеризується випуском одноіменної продукції у великих кількостях за значної стабільності її номенклатури. Такими видами продукції є автомобілі, трактори, тканини, взуття та ін. М. в. у розвинених країнах світу значною мірою грунтується на технологічному способі виробництва, заснованому на автоматизованій праці. Це передбачає використання спеціалізованого устаткування, інструментів, високоякісної сировини тощо. Особливістю М. в. за умов розгортання НТР є дедалі ширше

використання станків з числовим програмним управлінням, промислових роботів. Праця людини за умов автоматизованого М. в. замінюється працею машин, людина звільняється не лише від ручної праці, а й від виконавчих функцій, частково від функцій розумової праці нетворчого змісту; автомати, крім суто виконавчих функцій, все частіше виконують функції контролю та управління. Водночас М. в., яке Грунтується на автоматизованій праці, може супроводжуватись такими суперечливими тенденціями, як скороченням частки напівкваліфікованих працівників, зростанням частки висококваліфікованого персоналу та некваліфікованих робітників.
Значною мірою це зумовлено тим, що в умовах масового автоматизованого виробництва відбувається дроблення виробничого процесу на порівняно прості функції. М. в. забезпечує зростання продуктивної праці, поліпшення якості продукції, підвищення економічної ефективності виробництва.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Масове виробництво - Економічний словник