Математичне моделювання економічних процесів

Математичне моделювання економічних процесів – вираження мовою математики основних властивостей економічних явищ і процесів у їх взаємозв’язку і функціональній залежності. Суттєвими у математичному моделюванні є кількісні характеристики економічних процесів у їх поєднанні з якісними. М. м. е. п. здійснюється у формі графіків, формул, словесної моделі. Найчастіше така модель є системою рівнянь і нерівностей, що складаються з певної сукупності змінних величин та параметрів Змінні величини характеризують обсяг інвестицій, виготовленої

продукції тощо, а параметри – кількісні зв’язки між окремими величинами (витрати сталі для виготовлення автомобіля тощо). Математична модель повинна відображати найбільш глибинні, суттєві, причинно-наслідкові зв’язки і закономірності розвитку економічних явищ та процесів. Математичну модель можна розробляти стосовно конкретного об’єкта в цілому або окремих його складових елементів. З її допомогою можна відображати або існуючі властивості, функції певних явищ та процесів, або їх розвиток на перспективу. Виділяють статичні (модель прив’язується до певного проміжку часу) і динамічні (з’ясовується зв’язок між показниками різних періодів) моделі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Математичне моделювання економічних процесів - Економічний словник