Математичні моделі попиту і споживання

Математичні моделі попиту і споживання – економіко-математична модель, в якій виражаються основні ознаки та властивості попиту і споживання та їх взаємозалежність, що формується під впливом різноманітних соціально-економічних чинників – Грунтується на принципах балансового моделювання виробництва та споживання. Перші спроби побудови М. м. п. і с. належать відомому українському вченому Е. Слуцькому, який обгрунтував функцію корисності, що описує перевагу споживання, передбачаючи визначення взаємозалежності між ціною товару і попитом на нього, між ціною товару і пропозицією. Розгляд попиту як функції ціни слід доповнювати аналізом доходів населення, структури бюджету споживачів та іншими факторами. Зокрема, розрізняють еластичність попиту щодо ціни та еластичність попиту щодо доходів. М. м. п. і с. використовуються для планування і прогнозування динаміки попиту і споживання.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Математичні моделі попиту і споживання - Економічний словник