МАТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

МАТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК

Вираз числовий – запис, який містить числа, знаки дій і дужки.

Геометричне тіло об’ємна геометрична фігура, яка займає певну частину простору.

Дріб число, яке містить частини цілого.

Знаменник дробу – число, яке показує, на скільки рівних частин поділено ціле.

Класи числа трійки послідовних розрядів числа, починаючи з одиниць.

Круглі числа – числа, запис яких закінчується нулем.

Нумераційна таблиця – таблиця класів і розрядів числа.

Нумерація чисел – спосіб записування чисел.

Палетка

(фр.) прозора пластинка (плівка) з нанесеною квадратною сіткою.

Площа квадрата S = а ∙ а, де S – площа, а – довжина сторони.

Площа прямокутника S = а ∙ b > де S – площа, а, b – довжини сторін.

Продуктивність праці робота виконана за певну одиницю часу.

Рівномірний рух – рух тіла з однаковою швидкістю.

Рівняння – рівність, яка містить змінну.

Робота з даними – складання задач, рівностей, нерівностей, за даними таблиці, діаграми, графіка тощо.

Розряд числа – місце цифри в позначенні числа (одиниці, десятки, сотні, тисячі, одиниці тисяч, десятки тисяч сотні тисяч тощо).

Формули рівномірного руху: s = v ∙ t, де s – шлях, t – час, v – швидкість, v = s : t, t = s : v.

Чисельник дробу – число, яке вказує на кількість рівних (однакових) частин цілого, які розглядаються.

Швидкість – відстань, яку долає тіло за одиницю часу.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


МАТЕМАТИЧНИЙ СЛОВНИК - Математика