Матеріальна відповідальність членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП)

Матеріальна відповідальність членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП) – відповідальність членів КСГП за заподіяння з їхньої вини дійсних майнових збитків підприємству в процесі виконання ними трудових функцій, яка полягає в обов’язку відшкодувати підприємству ці збитки. На відміну від цивільної відповідальності матеріальна відповідальність членів КСГП настає: а) за правопорушення, яке поєднує ознаки трудового і майнового правопорушення (за порушення трудової дисципліни, що має майнові наслідки); б) за збитки,

заподіяні виключно в процесі виконання трудових функцій (обов’язків); в) якщо збитків завдано членом даного КСГП; г) за заподіяння лише дійсних (прямих) збитків, а не за втрачену вигоду. Форма вини у заподіянні збитків впливає на види матеріальної відповідальності: за недбалість – обмежена (в розмірі дійсних прямих збитків, але не більше середнього місячного заробітку члена КСГП), а в разі умислу – повна. Повна матеріальна відповідальність застосовується також у випадках, передбачених законодавством. В окремих прямо передбачених законодавством випадках настає підвищена матеріальна відповідальність. Оскільки
матеріальна відповідальність настає за невиконання або неналежне виконання членами КСГП їхніх трудових обов’язків, то крім відшкодування дійсних (прямих) збитків вони притягаються також до дисциплінарної відповідальності. Відшкодування збитків проводиться правлінням КСГП або народним судом. Конкретні умови та порядок матеріальної відповідальності членів КСГП регулюється статутом КСГП та Положенням про матеріальну відповідальність членів КСГП, яке приймає вищий орган управління КСГП.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Матеріальна відповідальність членів колективного сільськогосподарського підприємства (КСГП) - Довідник з правознавства